Share
Actualiteit

Later lezen?

Huurvoordelen bedrijfsleider – revalorisatiecoëfficiënt 2022

Wanneer een bedrijfsleider een gebouwd onroerend goed waarvan hij eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is verhuurt aan de vennootschap of vereniging waar hij zijn activiteiten uitvoert, dan wordt een deel van deze huurvoordelen in sommige gevallen gezien als beroepsinkomsten.

Dat is het geval wanneer de huur hoger is dan 5/3 van het gerevaloriseerde kadastrale inkomen. Het deel van de huurinkomsten dat 5/3 van het gerevaloriseerde kadastrale inkomen overschrijdt – het zogenaamde ‘huurexcedent’ - wordt fiscaal als een bedrijfsleidersbezoldiging en dus als een beroepsinkomen gekwalificeerd.

Onder bedrijfsleider verstaan we in deze context personen met de hoedanigheid als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een analoge functie in de vennootschap. Het gaat dus om personen met een mandaat in de vennootschap (ook wel bedrijfsleiders ‘eerste categorie’ genoemd).

De revalorisatiecoëfficient wordt jaarlijks vastgelegd en bedraagt 4,87 voor inkomstenjaar 2022 (Belgisch Staatsblad van 28 januari 2022). Voor het inkomstenjaar van 2021 bedroeg deze 4,63.

Bij de berekening van de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing moet rekening worden gehouden met het huurexcedent. gevolgen starters en gevestigde zelfstandigen

Bedrijfsvoorheffing

Er moet een bedrijfsvoorheffing betaald worden op het gedeelte huur dat wordt gezien als beroepsinkomsten. Eventuele kosten in verband met dit onroerend goed zijn niet aftrekbaar van de bezoldigingen.

Als de huur maandelijks wordt betaald, dan moet het gedeelte dat als beroepsinkomen wordt geherkwalificeerd, worden behandeld als een periodiek loon. Dit wordt dan eventueel opgeteld bij het loon van diezelfde maand en er wordt bedrijfsvoorheffing op dit bedrag ingehouden. Het geherkwalificeerde bedrag moet ook op de fiscale fiche van de bedrijfsleider (fiche 281.20) worden vermeld.

Sociale bijdragen

De sociale bijdragen van zelfstandigen van een bepaald jaar worden berekend op basis van het belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van dat jaar (bruto min beroepskosten, betaalde sociale bijdragen en aftrekbare VAPZ-bijdragen). Het huurexcedent is een bedrijfsleidersbezoldiging en behoort dus tot het bruto beroepsinkomen als zelfstandige.

Voorbeeld

Een mandataris verhuurt een gebouwd onroerend goed aan zijn vennootschap met een kadastraal inkomen van 3500 euro. Het gerevaloriseerde kadastraal inkomen 2022 van het onroerend goed bedraagt 28.408,33 euro (= 3500 euro × 4,87 × 5/3). De onderneming betaalt de mandataris een maandelijkse huur van 2500 euro (= 30.000 euro op jaarbasis). Het huurexcedent bedraagt 1591,67 euro (30.000 euro - 28.408,33 euro). Dit positieve verschil is een beroepsinkomen waarop – na aftrek van de beroepskosten – de bedrijfsvoorheffing en de sociale bijdragen berekend worden.

Quentin Hamoir
Door Quentin Hamoir
23 februari 2022

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.