Share
Sociaal statuut

Later lezen?

Waar heeft je klant recht op als adoptieouder?

Adopteert je klant een kind? Dan heeft hij – onder voorwaarden  recht op adoptieverlof, met een uitkering en een premie. We bespreken de adoptie-modaliteiten voor zelfstandigen in dit blogbericht. waar heeft je klant recht op als adoptieouder

Wat zijn de voorwaarden voor adoptieverlof?

Je klant – man of vrouw – heeft recht op adoptieverlof onder bepaalde voorwaarden.

 • Het adoptiekind is officieel ingeschreven in zijn gezin.
 • Hij is aangesloten bij een ziekenfonds en hoeft geen wachttijd (meer) te doorlopen.
 • Hij is aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds en is in orde met zijn sociale bijdragen.
 • Hij zet zijn beroepsactiviteiten stop tijdens het adoptieverlof.
 • Hij ontvangt geen andere sociale uitkeringen.

Hoe lang duurt het adoptieverlof?

Adoptieverlof duurt tot 6 weken, ongeacht de leeftijd van het kind (zolang het om een minderjarig kind gaat). Het verlof wordt uitgebreid met:

 • 1 week voor adoptieverlof dat start in 2019
 • 2 weken voor adoptieverlof dat start in 2021
 • 3 weken voor adoptieverlof dat start in 2023
 • 4 weken voor adoptieverlof dat start in 2025
 • 5 weken voor adoptieverlof dat start in 2027

De extra weken zijn te verdelen onder de adoptieouders.
De maximale duur van het adoptieverlof wordt verdubbeld als het adoptiekind een handicap heeft.

Bij gelijktijdige adoptie van meerdere kinderen, krijgen de ouders elk twee weken extra verlof.


Wanneer start het adoptieverlof?

Het adoptieverlof start ten vroegste vanaf de officiële inschrijving van het kind in het gezin en ten laatste binnen de twee maanden na die datum.

Opmerking: adopteert je klant een kind uit het buitenland? Dan kan het verlof al starten vóór de inschrijving van het kind, namelijk vanaf de goedkeuring voor adoptie door de bevoegde instanties.


Hoe vraagt je klant adoptieverlof aan?

Je klant vraagt het adoptieverlof aan via zijn ziekenfonds.

Heeft je klant recht op een uitkering of premie bij adoptie?

Tijdens zijn adoptieverlof kan je klant een uitkering krijgen. Die bedraagt 484,90 euro per week. De uitkering wordt in één keer uitbetaald door het ziekenfonds, ten laatste een maand na de start van het verlof.

Je klant heeft recht op deze uitkering als:

 • zelfstandige in hoofdberoep;
 • meewerkende echtgenoot in het maxi-statuut;
 • zelfstandige in bijberoep, student-zelfstandige of zelfstandige met gelijkstelling bijberoep (art. 37) op voorwaarde dat hij minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep betaalt;
 • zelfstandige die de pensioenleeftijd heeft, maar nog geen rustpensioen geniet, op voorwaarde dat hij minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep betaalt.

Je klant moet ook in orde zijn met zijn sociale bijdragen voor het tweede en het derde kwartaal voorafgaand aan de start van zijn verlof. Start het verlof in de tweede of de derde maand van een kwartaal? Dan moet je klant ook voor dat kwartaal in orde zijn met zijn bijdragen.


Waarop heeft je klant nog meer recht als hij een kind adopteert?

Daarnaast kan je klant een adoptiepremie krijgen, op voorwaarde dat hij voor het adoptiekind geen ‘startbedrag geboorte’ of kraamgeld ontvangen heeft.
In Vlaanderen bedraagt het ‘startbedrag adoptie’ 1.122,00 euro per geadopteerd kind. In Brussel en Wallonië bedraagt de adoptiepremie 1.297,92 euro per geadopteerd kind. Je klant vraagt dit aan via het kinderbijslagfonds.

Is de adoptieprocedure afgerond? Dan heeft je klant ook recht op een eenmalige belastingvermindering van 20% op de gemaakte kosten in het aangiftejaar en de vijf voorafgaande jaren. Die vermindering bedraagt maximum 6.150 euro (inkomstenjaar 2018).

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor accountants en belastingadviseurs

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief
Najat Amri
Door Najat Amri
22 februari 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.