Share
Actualiteit

Later lezen?

Waarom nog kiezen voor een VOF of CommV?

Bij de introductie van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”), dat op 1 mei 2019 in werking trad, werd de besloten vennootschap of BV (de oude BVBA) naar voor geschoven als de basisrechtsvorm. Ook al werden vooral de regels voor de BV versoepeld, toch blijft het ook interessant om voor een vennootschap onder firma (VOF) of commanditaire vennootschap (CommV) te kiezen. Hieronder zetten we de voordelen op een rijtje.Waarom nog kiezen voor een VOF of CommV?

Beperkte oprichtingskosten

Voor de oprichting van een VOF of CommV is er geen authentieke akte vereist en hoeft je klant dus niet langs te gaan bij een notaris. Dit zorgt voor een beduidend lager kostenplaatje dan bij een BV. Daar is een notariële tussenkomst bij oprichting namelijk wel verplicht en ben je al gauw 1.500 euro (excl. btw) kwijt. Bij Liantis betaal je voor de oprichting van een VOF of CommV ongeveer een derde van dit bedrag.


Geen startkapitaal

Daarnaast heeft je klant bij een VOF of CommV geen minimum startkapitaal nodig en is er evenmin een verplichting om een financieel plan op te maken.
Ondanks de afschaffing van het minimum startkapitaal voor een BV, moet je klant immers nog voldoende aanvangsvermogen voorzien. Bovendien zijn de oprichters zelf verantwoordelijk voor de correcte inschatting van de omvang van dit vermogen. Als er sprake is van een faillissement binnen drie jaar na de oprichting kunnen de oprichters dan ook persoonlijk worden aangesproken voor het ontbreken van voldoende vermogen voor de BV.


Minder wettelijke formaliteiten

Een ander voordeel is dat de VOF en CommV minder wettelijke formaliteiten moeten naleven dan andere vennootschapsvormen. Er is bijvoorbeeld geen wettelijke belangenconflictprocedure voor het bestuur, noch moet er een specifieke verslaggeving opgesteld worden bij een inbreng in natura of doelwijziging. Ook dit is een (financiële) versoepeling ten opzichte van andere vennootschapsvormen.


Ontbinding

Ook bij de ontbinding van een VOF of CommV is er geen notariële tussenkomst vereist. Een onderhandse akte volstaat om dergelijke vennootschappen te ontbinden. Dit betekent dus dat ook de stopzettingskosten lager zijn dan voor een andere vennootschapsvorm.


Discretie

Tot slot hebben derden geen publieke toegang tot de financiële gegevens van je onderneming. De jaarrekening van een VOF of CommV moet namelijk niet gepubliceerd worden op de website van de Nationale Bank van België.


Conclusie

De VOF en CommV blijven een aantal interessante voordelen hebben ten opzichte van andere vennootschapsvormen. Door de hoofdelijke en onbeperkte persoonlijke aansprakelijkheid van de (werkende) vennoten van een VOF en CommV zijn deze rechtsvormen evenwel minder geschikt voor ondernemingen met risicovolle activiteiten.


Wat kan Liantis voor je doen?

Wenst je klant zijn VOF of CommV op te richten of in één akte te ontbinden en vereffenen? Liantis begeleidt je hierin graag. Neem contact op met Liantis ondernemingsloket voor meer informatie.

Ook klanten met een bestaande VOF of CommV, waarvan de statuten nog niet werden aangepast aan het WVV, kunnen bij ons terecht. Na grondig overleg zorgen wij voor gloednieuwe statuten die volledig in lijn zijn met het WVV. Vraag gerust je offerte bij Liantis ondernemingsloket.

Graag meer info?

Contacteer het ondernemingsloket
Inge Logghe
Door Inge Logghe
22 januari 2020

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.