Share
Sociaal statuut

Later lezen?

Mogen bestuurders van VZW's onbelast bijklussen?

De nieuwe bijkluswet laat werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden toe om onbelast bij te verdienen. Verenigingswerk valt hier ook onder maar er heerst onduidelijkheid. Hoe zit het bijvoorbeeld met bestuurders van een VZW? Mogen zij ook onbelast bijklussen? Ontdek het antwoord in hieronder.

Mogen bestuurders van vzw's onbelast bijklussen

Even opfrissen: wat houdt de bijkluswet in?

Sinds 15 juli 2018 is de ‘bijkluswet’ van kracht. Die laat mensen toe om tot 6.130 euro per (kalender)jaar onbelast bij te verdienen. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Komt je klant in aanmerking? Dat hangt er vanaf.

 1. Behoort je klant tot een van de onderstaande categorieën?
 • Werknemer of ambtenaar die minstens 4/5de werkt
 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Gepensioneerde
 1. Zal de bijverdienste voortvloeien uit een van onderstaande activiteiten?
 • Verenigingswerk
 • Occasionele diensten van burger aan burger
 • Activiteiten uit de deeleconomie

Als het antwoord op beide vragen ‘ja’ is, mag je klant in principe bijklussen. Om 100% zeker te zijn, neemt hij het best een kijkje nemen op bijklussen.be. Er bestaan immers specifieke regels rond het onbelast bijklussen.

Zo is je klant bijvoorbeeld verplicht om diensten van burger aan burger te registreren. Voor inkomsten uit de deeleconomie ligt dat anders. Die hoeft je klant niet te registreren, maar moet hij wel aangeven op zijn belastingbrief. Laat een vereniging werken uitvoeren door iemand die dat via de bijkluswet doet? Dan ligt de verplichting om de activiteit te registreren bij de vereniging. 

Opgelet: de totale verdiensten afkomstig uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers zijn begrensd op 510,83 euro per maand.

Wie is een ‘verenigingswerker’?

Bij de wet hoort ook een lijst met toegelaten activiteiten. Toch volstaat het niet dat de activiteit op de lijst voorkomt om als ‘verenigingswerker’ te mogen werken. 

Meer nog, de volgende personen mogen géén verenigingswerk uitvoeren onder de bijkluswet:

 • Personen die al via een dienstverleningscontract of een arbeidscontract met de vereniging verbonden zijn.
 • Vrijwilligers die van dezelfde vereniging een vrijwilligersvergoeding ontvangen.
 • Personen die een arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering ontvangen.

Mogen bestuurders onbelast bijklussen?

De bijkluswet is niet bedoeld voor de bestuurders van een VZW, maar wel voor medewerkers die betaalde diensten uitvoeren tijdens activiteiten die de vereniging organiseert. Denk aan een animator of begeleider in naschoolse opvang. Ondersteunende diensten of activiteiten, zoals het bestuur, horen er dus niet bij.

TIP! Niet helemaal zeker of je klant in aanmerking komt? Raadpleeg de volledige lijst met toegelaten activiteiten.

Is de bestuurder van een VZW zelfstandige?

De hamvraag voor bestuurders van een VZW: oefenen zij een beroepsactiviteit uit als zelfstandige of niet? Kort samengevat: meestal is dat niet het geval. Pas wanneer er sprake is van een bezoldiging, is er twijfel. Er wordt dan in de eerste plaats gekeken naar het fiscaal statuut van de VZW.

Is de VZW onderworpen aan de vennootschapsbelasting? Dan mag de bestuurder geen enkele vergoeding ontvangen buiten een eventuele onkosten- of vrijwilligersvergoeding. Anders wordt hij als zelfstandige beschouwd.

Is de vereniging onderworpen aan de rechtspersonenbelasting? Dan mag er een bezoldiging zijn tot 1.499,13 euro (cijfer voor 2018) zonder dat de bestuurder moet aansluiten als zelfstandige.

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor accountants en belastingadviseurs

 

 

Najat Amri
Door Najat Amri
15 november 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.