Share
Mijn beroep als accountant/belastingadviseur

Later lezen?

Apostille volstaat voortaan ook voor Indonesië, Jamaica, Pakistan, Palau, Saoedi-Arabië, Singapore en Senegal

Heeft je klant een uittreksel nodig uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) dat bestemd is voor Indonesië, Jamaica, Pakistan, Palau, Saoedi-Arabië, Singapore of Senegal? Sinds kort volstaat ook voor die landen een apostille.

Optimaliseer je loon als bedrijfsleider met extralegale voordelen

Wat is legalisatie precies?

Klanten die een KBO-uittreksel aan een buitenlandse instantie moeten voorleggen, hebben daarvoor vaak een legalisatie nodig. Legalisatie is de procedure waarbij een bevoegde ambtenaar de echtheid van een handtekening, de hoedanigheid van de ondertekenaar en eventueel de identiteit van een zegel of stempel op een document bevestigt.

Vrijstelling

Sommige landen, Frankrijk bijvoorbeeld, stellen Belgische openbare akten volledig vrij van legalisatie, waardoor het voor die landen volstaat om een eenvoudig uittreksel door het ondernemingsloket te laten ondertekenen.

Apostille

Is er wel legalisatie nodig, dan moeten, afhankelijk van het land waarvoor het uittreksel bestemd is, één, dan wel twee handtekeningen gelegaliseerd worden. Wanneer een uittreksel bestemd is voor een land dat partij is bij het Apostilleverdrag van 5 oktober 1961, dan volstaat het dat de FOD Buitenlandse Zaken de echtheid bevestigt van de handtekening van de persoon binnen het ondernemingsloket die het uittreksel heeft ondertekend. Ze brengt in dat geval digitaal een apostille aan, waarmee het uittreksel perfect geldig is voor gebruik in het buitenland.

Legalisatie

Anders is het wanneer het land van bestemming geen partij is bij het Apostilleverdrag. Om het uittreksel geldig in dat land te kunnen gebruiken, moet het uittreksel na legalisatie door de FOD Buitenlandse Zaken, ook nog eens gelegaliseerd worden door de ambassade van het land van bestemming in België. De FOD Buitenlandse Zaken brengt dan geen apostille, maar een legalisatie aan op het uittreksel, waarmee je dan ook nog langs moet bij de ambassade. Die laatste brengt dan op haar beurt een legalisatie aan, waarmee ze verklaart dat ook de handtekening van de bevoegde ambtenaar bij de Belgische FOD Buitenlandse Zaken echt is.

Aanvaardt het land van bestemming elektronische legalisaties, dan hoeft die extra stap nog niet zo’n probleem te zijn. Wellicht kan je het te legaliseren uittreksel immers gewoon digitaal aan de ambassade bezorgen. Een klein aantal landen, waaronder China, aanvaarden echter enkel papieren legalisaties, wat wel wat extra werk met zich meebrengt. In dat geval moet je eerst een origineel op papier ondertekend uittreksel opvragen bij het ondernemingsloket, waarna jij, je klant, of een koerier, daarmee fysiek bij de FOD Buitenlandse Zaken en daarna bij de ambassade van het land van bestemming langs moet.

Wat verandert er?

Sinds kort telt het Apostilleverdrag een aantal nieuwe partijen: Jamaica, Palau, Indonesië, Singapore, Saoedi-Arabië, Pakistan en Senegal traden recent toe tot het verdrag.

Concreet betekent dit dat het legaliseren van uittreksels voor deze landen voortaan slechts één stap vergt in plaats van twee. Ook voor deze landen zal de FOD Buitenlandse Zaken nu een apostille op het uittreksel aanbrengen, en is een extra legalisatie door de ambassade van het land van bestemming niet meer nodig.

Voor Indonesië, Singapore en Saoedi-Arabië is die vereenvoudiging zelfs een extra grote stap vooruit, aangezien zij vroeger, net als China bijvoorbeeld, enkel papieren legalisaties aanvaardden.

Wat kan Liantis voor je betekenen?

Heeft je klant een uittreksel nodig dat bestemd is voor het buitenland? Neem contact op met je plaatselijk Liantis-kantoor of vraag via ons ondernemingsloket een afschrift aan bestemd voor het buitenland. Vermeld het land van bestemming en de taal waarin het uittreksel moet worden afgeleverd en Liantis doet de rest.

Blijkt legalisatie nodig te zijn en het land van bestemming uitzonderlijk enkel papieren legalisaties te aanvaarden? Dan leveren we een officieel op papier ondertekend uittreksel af en moet je klant of een koerier zelf nog even met dit uittreksel langs bij de FOD Buitenlandse Zaken en daarna bij de ambassade van het land van bestemming.

Gaat het daarentegen om een land dat partij is bij het Apostilleverdrag of elektronische legalisaties aanvaardt? Dan nemen we al het werk voor jou uit handen. Binnen enkele dagen of vaak zelfs binnen de 24 uur na betaling ontvang je dan van ons een e-mail met de link naar je geapostilleerde of gelegaliseerde uittreksel waarmee je meteen aan de slag kan.

Door Sharon Vandenbossche
03 augustus 2023

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.