Share
Actualiteit

Later lezen?

Aandachtspunten bij toekomstige benoemingen van een bestuurder-rechtspersoon

Door de hervorming van het vennootschaps-en verenigingsrecht worden ondernemers geconfronteerd met tal van veranderingen. Eén van deze wijzigingen betreft de benoeming van een bestuurder-rechtspersoon.

bestuurder-rechtspersoon

Doorbreken van de ketting: uitsluitend een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger

Rechtspersonen worden geregeld benoemd als bestuurder van een andere rechtspersoon (managementvennootschappen bijvoorbeeld). In dat geval moet men binnen de bestuurder-rechtspersoon steeds iemand aanduiden die het bestuursmandaat voor haar gaat uitvoeren. Meestal is dat een natuurlijke persoon, maar soms wordt ook opnieuw een rechtspersoon als vaste vertegenwoordiger benoemd. Hierdoor ontstaat er een ketting van vaste vertegenwoordigers.

De wetgever wilde met de nieuwe wetgeving die ketting doorbreken. Voortaan kan een bestuurder-rechtspersoon daarom uitsluitend nog een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aanduiden.

Opgelet! In tegenstelling tot de vennootschappen, was er vroeger voor VZW’s geen verplichting om voor de bestuurder-rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. De nieuwe wetgeving voorziet nu dus wel die verplichting.

Bestuursorgaan: geen verschillende petjes

Daarnaast is het gebruikelijk dat een natuurlijke persoon meerdere keren in hetzelfde bestuursorgaan zetelt. Dat kan op volgende manieren:

  • als natuurlijke persoon en als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon.
Voorbeeld: ‘ABC’ NV heeft 2 bestuurders, nl. de heer X en Y NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer X. 
  • 2 keer als vaste vertegenwoordiger van twee verschillende bestuurders-rechtspersonen.
Voorbeeld: ‘ABC’ NV heeft 2 bestuurders, nl. Y NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer X en Z NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer X.

Ook deze praktijken zijn onder de nieuwe regelgeving niet meer mogelijk.

Wanneer zijn de nieuwe regels van toepassing?

  • Vennootschappen, verenigingen en stichtingen die werden opgericht vanaf 1 mei 2019 dienen de nieuwe regels al op vandaag te volgen.
  • Voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen opgericht vóór 1 mei 2019 zijn deze wijzigingen slechts vanaf 1 januari 2020 van toepassing. Al is het voordelig om de nieuwe regels nu al te respecteren. Zo vermijd je klant later een extra aanpassing en de daarbij horende kosten.

Wat kan Liantis voor je doen?

Elke bestuurswijziging binnen een rechtspersoon moet worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. We helpen je graag met de opmaak van de notulen en de bekendmaking van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad. Heb je een vraag? Neem gerust contact op.

Lees alles over de veranderingen in het vennootschapsrecht

Word partner van Liantis
Gerd Van Bergen
Door Gerd Van Bergen
03 oktober 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.