Share
Gezondheid

Later lezen?

Onze verhalen vinden elkaar

De samenwerking tussen Liantis en zorg- en onderwijsvoorziening De Kade is een mooi voorbeeld van hoe twee organisaties elkaar maximaal versterken. Elien Desmedt, Liantis preventieadviseur psychosociale aspecten, had onmiddellijk een klik met de organisatie. We zijn meer dan alleen een externe partner van de Kade. We maken écht deel uit van hun team en onze vertrouwensrelatie groeit alleen maar. 

“Wie werkt met kinderen, jongeren en volwassenen met complexe ondersteuningsnoden loopt soms vast na een incident met impact”, steekt Els Van den Bergen, hr-stafmedewerker bij de Kade, van wal. Zoals agressie-incidenten, spanning in het team, gevoelens van machteloosheid, ... Een beleid dat medewerkers ondersteunt is dan cruciaal. En Liantis is daarbij een essentiële partner. Onze visie: snel schakelen en goed opvolgen, met hulp van een dicht aanspreekpunt. In de eerste plaats is dit de leidinggevende maar onze medewerkers kunnen ook bij verschillende interne en externe personen terecht, zoals bij Elien van de externe preventiedienst.  

Luisteren, communiceren, helpen

De Kade investeert in talent, met aandacht voor wat er in de praktijk leeft. Opleiding en intervisiemomenten waar medewerkers ervaringen uitwisselen en reflecteren, zijn heel waardevol. Ook de leidinggevenden volgen continu opleiding. De Kade wil vermijden dat iemand na een incident het gevoel heeft dat hij of zij niet goed genoeg is in de job”, vertelt Elien. “Daarom ga ik als preventieadviseur regelmatig langs bij teams die vaak geconfronteerd worden met incidenten. Ik luister aandachtig om te achterhalen wat er nodig is om zo machteloosheid of schuldgevoel tegen te gaan.  


Tweerichtingsverkeer

In de Kade is de drempel laag om de externe preventiedienst te raadplegen, met Elien als vertrouwd aanspreekpunt. Ze is rechtstreeks bereikbaar en bekend bij de leidinggevenden. En ze heeft een vast plekje in de onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers, op de welzijnsposters en op de interne website van de Kade.  

Incidenten met impact worden door de medewerkers zelf geregistreerd. Wat impact is, bepaalt die zelf. “Incidenten met grote impact bespreken we op het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Zo weten we exact welke teams welke ondersteuning nodig hebben, kunnen we actie ondernemen of het beleid bijsturen. Samen met verschillende werkgroepen en overlegorganen werken we verder met veel respect voor zowel de gebruiker als voor onze medewerkers. Deze samenwerking is heel belangrijk als we eenzelfde visie willen uitdragen”, aldus Van den Bergen. 


In vertrouwen

Ook kiest de Kade bewust voor zes vertrouwenspersonen in het veld. Zo vindt elke collega iemand om bij aan te kloppen waarbij hij/zij zich veilig voelt. Mensen kunnen hun verhaal doen bij elkaar, elke collega vindt steun in het team.  

“Onze medewerkers gaan elke dag aan de slag om de kinderen, jongeren en volwassenen de best mogelijke ondersteuning te bieden. Ze voelen zich zelf gesteund als er erkenning is van hun beleving van een moeilijke situatie maar ook als er snel hulp en actie volgt. Ons beleid over agressie en aanpak van incidenten, blijft een proces van dagelijks bijsturen en evalueren”, besluit Van den Bergen. 

Door Jasmien Van Hulle
11 oktober 2023

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.