Share
Gezondheid

Later lezen?

Het welzijn van onze medewerkers voorop

Het Algemeen Ziekenhuis (AZ) Damiaan in Oostende hecht belang aan zowel de fysieke als de mentale veerkracht van haar medewerkers. Hun welzijn is een topprioriteit. Daarom werkt het AZ Damiaan sinds 2017 nauw samen met Liantis en Springbok Coaching om een toegankelijk en duurzaam welzijnsbeleid tot stand te brengen. Evy Lekens, hr-stafmedewerker, licht de verschillende initiatieven en de samenwerking verder toe. 

Fysieke veerkracht versterken

“Samen met Springbok Coaching en Liantis, gingen we in 2017 met ons welzijnstraject Your Health Matters van start. Met de How Fit-scan brachten we de noden van meer dan de helft van onze medewerkers in kaart. 750 deelnemers gaven een inkijk in hun gezondheidsbehoeftes. In eerste instantie werkten we zo aan ons beleid om oplossingen te zoeken voor het frequente korte verzuim en wilden we de fysieke veerkracht versterken”, aldus Evy Lekens. 

Vanuit gebundelde krachten kwam een traject tot stand dat toegankelijk was voor alle medewerkers van AZ Damiaan zodat iedereen actief aan een gezonde levensstijl kon werken. Op basis van de resultaten van de How-Fit-scan kwamen er initiatieven zoals Start to Run en groepstrainingen voor de Ostend Night Run. Medewerkers kregen de kans om deel te nemen aan gezondheidschecks (Vita Checks) en de work-it-out-challenges onder begeleiding van Springbok Coaching. Ook workshops over bijvoorbeeld gezondheidsapps en hartcoherentie, waren een succes. “We bereikten veel medewerkers, omdat het programma zeer toegankelijk was en de drempel om deel te nemen laag.” 


Tijdig signalen oppikken

Vanaf 2019 besloten we om nog meer in te zetten op de mentale veerkracht van onze medewerkers”, vertelt Evy Lekens. Hiervoor gebruikten we de UBOS-vragenlijst (Utrecht Burnout Scale van Schaufeli and Van Dierendonck) waarin we peilden naar burn-outklachten. In het Comité voor Veiligheid, Bescherming en Welzijn op het Werk besproken we jaarlijks de resultaten en koppelden we er ziekenhuisbrede preventieve acties aan. We besloten het aantal vertrouwenspersonen in het ziekenhuis uit te breiden, zodat personeelsleden intern vlot de weg kunnen vinden wanneer ze het moeilijk hebben. Onze doelstelling was signalen preventief oppikken en proactief langdurige uitval van medewerkers tegengaan. Maar het coronajaar 2020 veranderde alles voor onze medewerkers. De fysieke gezondheidsactiviteiten stonden on hold en er kwam nog meer aandacht voor emotionele en mentale ondersteuning. 


Dialoog en connectie

We vinden het belangrijk om contact te houden met collega’s die langdurig in ziekteverlof zijn. Want we moeten ervoor zorgen dat er perspectief blijft om op termijn opnieuw deel uit te maken van de groep, het team en het ziekenhuis”, legt Evy Lekens verder uit. We houden regelmatig intervisies met alle leidinggevenden, omdat zij hier een cruciale rol in spelen. We werken ook met een sociaal medisch team dat bestaat uit onze hr-directie, de preventieadviseur psychosociaal welzijn en arbeidsarts van Liantis, en mezelf. We bespreken er zowel de re-integratie van medewerkers die langdurig afwezig zijn, de evaluatie van progressieve werkhervattingen als bepaalde signalen die we vanuit diverse hoeken krijgen van diensten, zoals verhoogd verzuim. Zowel medewerkers als leidinggevenden worden regelmatig ook uitgenodigd op dit overleg.  

Samen verder bouwen

Dankzij de hoge betrokkenheid en grote dankbaarheid van onze medewerkers, blijven we verder bouwen aan een duurzaam welzijnsbeleid. We hebben onze medewerkers met interesse in een gezonde(re) levensstijl zeker bereikt de voorbije jaren. Met dank aan de samenwerking met Liantis en de enthousiaste praktijkgerichte aanpak van Springbok Coaching”, besluit Evy Lekens. De volgende grote uitdaging is de komende fusie. Vanaf 1 november 2023 vormen AZ Damiaan en AV Henri Serruys één sterk ziekenhuis onder de naam AZ Oostende. En deze verandering brengt logischerwijs ook wat vragen en gezonde spanning met zich mee. Daarom proberen we hier maximaal op in te spelen door zo transparant mogelijk te communiceren via infosessies voor alle medewerkers en door in dialoog te gaan met alle leidinggevenden. Zo houden we de vinger aan de pols en weten we wat er leeft in de verschillende teams op de werkvloer.” 

Springbok_Logo_2023_Kleur_RGB
Door Jasmien Van Hulle
11 oktober 2023

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.