Share
Veiligheid

Later lezen?

Dit moet je weten over de nieuwe asbestregels

Als werkgever moet je de veiligheid op de werkvloer waarborgen en risico’s zoveel mogelijk minimaliseren. Je was uiteraard al op de hoogte dat je als werkgever sinds enige tijd verplicht een inventaris moet opmaken van alle asbesthoudende materialen op de werkvloer. Recent zijn de asbestregels aangepast, wat ook gevolgen heeft voor ondernemingen die asbest verwijderen. Vooral de afspraken bij het onverwacht vinden van asbest op een werf zijn nu specifieker en dus duidelijker geworden.

Actualiseer de asbestinventaris

Een asbestinventaris moet je volgens de spelregels van de welzijnswetgeving opstellen en via een visuele inspectie (niet te verwarren met de asbestinventaris bij de verkoop van een gebouw). Maar wat is er nu nieuw?

Vanaf nu moet je die inventartis jaarlijks actualiseren én na elke gebeurtenis die leidt tot een verandering in de situatie. Denk bijvoorbeeld aan beschadigde of verwijderde materialen, maar ook aan nieuw ontdekte asbesthoudende producten.

Zowel de preventieadviseur arbeidsveiligheid als de preventieadviseur arbeidsarts moeten schriftelijk advies geven over de inventaris en de jaarlijkse actualisering hiervan. Om ervoor te zorgen dat je de actualisering niet vergeet, raden we aan om dit op te nemen in het jaaractieplan.

Modeldocument voor de asbestinventaris

Vanaf nu verwijzen ze je voor de inhoud van de asbestinventaris door naar een voorbeelddocument dat beschikbaar is op de website van de FOD WASO in plaats van dit op te nemen in de CODEX. Het document model_asbestinventaris zal je uiteindelijk ook moeten gebruiken om de bestaande inventarissen in op te nemen. De recente inventarissen die Liantis voor je heeft opgesteld, zijn al volgens dit voorbeeld en moet je niet meer aanpassen.

Staalafname: do's en don'ts

Wanneer je verdachte materialen vindt die geen onmiddellijk gevaar veroorzaken, ben je niet verplicht om hier stalen van te nemen en die te laten analyseren. Het nemen van een staal kan namelijk meer risico's met zich meebrengen dan het materiaal gewoon intact te laten of in zijn geheel af te voeren. Een voorbeeld hiervan is een schoolbord. Het bord beschadigen voor een staalafname is niet verstandig, zeker wanneer er onder normale omstandigheden geen risico op blootstelling bestaat. Wanneer het écht noodzakelijk blijkt om een staal te nemen, bepaalt de nieuwe wetgeving minimale beschermingsmaatregelen die je moet treffen.

Concreet op de werkvloer

Wanneer er gewerkt moet worden aan of in de buurt van asbesthoudend materiaal, moet je er vooraf voor zorgen dat de asbestinventaris volledig up-to-date is. Ook moeilijk bereikbare zones neem je hierin op, want dit kan betekenen dat er extra staalafnames nodig zijn.

Een aannemer is verplicht om de asbestinventaris op te vragen vóór de werken beginnen. Bij twijfel over de aanwezigheid van asbest moet een aanvullend onderzoek dit uitsluiten. En wanneer de aannemer tijdens de werkzaamheden toch asbesthoudend materiaal vindt dat niet opgenomen is in de inventaris, moet hij of zij dit onmiddellijk melden. Alle werkzaamheden worden dan stilgelegd in de zones waar mogelijk niet-geïnventariseerd asbesthoudend materiaal aanwezig is, maar ook in alle mogelijke gecontamineerde zones.

Vóór aanvang van de werkzaamheden moest je eerder al een werkplan opstellen die de uitvoering van de werkzaamheden en de te nemen preventiemaatregelen beschrijft. Vanaf nu moeten ook alle eventuele afwijkingen van dit werkplan die tijdens de werkzaamheden optreden, gemotiveerd worden. Het is dus belangrijk om improvisatie op de werkvloer zoveel mogelijk te vermijden.

Door Jasmien Van Hulle
30 mei 2023

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.