Share
Personeelsbeleid

Later lezen?

Zondagsarbeid in de distributiesector

De distributiesector is een sector waar mensen vaak doorwerken op zon- en feestdagen. De wetgeving hierover is niet altijd even duidelijk waardoor jij en heel wat andere werkgevers mogelijk met vragen zitten. Mogen je medewerkers werken op zondag? En is dat de hele dag mogelijk of enkel 's ochtends? Ontdek alles over werken op zondag op deze pagina

Zondagsarbeid het hele jaar door de hele dag toegelaten

Zondagsarbeid is toegelaten in slagerijen en voedingswinkels met < 5 werknemers in dienst (voltijds of deeltijds) op het tijdstip dat van de afwijking gebruik wordt gemaakt.

De werknemers kunnen op zondag het hele jaar door de hele dag worden tewerkgesteld. In dit geval is er geen loontoeslag voor arbeidsprestaties op zondag, tenzij het om overuren gaat.

>> Alle zondagen van het jaar zonder overloon – slagerijen en voedingswinkels < 5 werknemers.

 

Zondagsarbeid 6 zondagen per jaar de hele dag toegelaten

In alle andere ondernemingen in de distributiesector (die niet onder de eerste afwijking vallen) mag op zondag de hele dag worden gewerkt tot maximaal 3 zondagen per kalenderjaar zonder loontoeslag en 3 extra zondagen met overloon.

Dit overloon voor de 3 extra zondagen bedraagt 50% in ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging, en minstens 100% in ondernemingen met een vakbondsafvaardiging (VA). De werkgever kan deze dagen vrij kiezen voor bijzondere en tijdelijke omstandigheden, een evenement, een braderie.

De tewerkgestelde werknemers moeten zich vrijwillig hebben aangeboden en gewoonlijk in de betrokken winkel werken (zo wil men voorkomen dat werknemers voor toegelaten zondagsarbeid naar een andere plaats van tewerkstelling worden verplaatst).

Ze moeten ook zijn ingeschreven in het personeelsregister van de onderneming die haar activiteit in de winkel uitoefent. Een werkgever die deze regel wil toepassen, moet de inspectie van de sociale wetten van de plaats waar de winkel zich bevindt 24 uur vooraf inlichten.

>> 6 zondagen :3 zondagen zonder loontoeslag + 3 zondagen met een overloon van 50% (of meer als VA – distributiesector.

Toegelaten zondagsarbeid

Als de onderneming wordt beschouwd als een kleinhandelszaak (ongeacht de geografische ligging), maar niet in aanmerking komt voor de in punt 1 genoemde afwijking, mogen de werknemers op elke zondag van het jaar tussen 8.00 en 12.00 uur worden tewerkgesteld. Er moet geen loontoeslag worden betaald (tenzij deze arbeidsprestaties overuren uitmaken).

>> Alle zondagvoormiddagen zonder overloon – kleinhandelszaken.

Specifieke toelating voor kleinhandelszaken in toeristische centra

Voor kleinhandelszaken in een gebied dat is erkend als badplaats, luchtkuuroord of toeristisch centrum (zie lijst op de website van de FOD Werkgelegenheid via deze link) is zondagsarbeid voor elke individuele werknemer de hele dag toegelaten op 39 zondagen per kalenderjaar. Het is dus mogelijk om op alle zondagen van het jaar werknemers tewerk te stellen volgens een beurtrol.

>> 39 zondagen per kalenderjaar en per werknemer - kleinhandelszaak toeristisch centrum

 

Opmerking: Deze mogelijkheden om personeel op zondag tewerk te stellen in de distributiesector ontheffen de werkgever niet van de verplichting om de wet van 10/11/2006 betreffende de openingstijden in handel, ambacht en dienstverlening (= inachtneming van de sluitingsuren en wekelijkse rustdag) na te leven.

 

 

Inzichten krijgen in de sector gebonden regels ?

Ontdek onze opleiding
Door Martijn Vanhinsberg
07 december 2022

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.