Share
Personeelsbeleid

Later lezen?

Recht op opleiding, maar welke opleidingen zijn nu verplicht?

Investeren in opleidingen, is investeren in de toekomst van je medewerkers, je organisatie én jezelf. Het is niet alleen een belangrijk onderdeel van de arbeidsdeal, heel wat opleidingen rond preventie en welzijn zijn ook wettelijk verplicht. Vaak is dit afhankelijk van je organisatie en sector. Maar met welke moet je nu zeker rekening houden? We sommen hier de belangrijkste voor je op.  

Op deze pagina vind je meer info over volgende opleidingen:

EHBO

Hoe meer mensen in je organisatie eerste hulp kunnen toepassen, hoe beter. Afhankelijk van het totaal aantal medewerkers en de risico’s in je organisatie, moet je jaarlijks aan verplichtingen voldoen. Over het verplicht aantal hulpverleners binnen je organisatie, voorziet de wet slechts een richtlijn. Zo moet je om dit aantal te bepalen rekening houden met de resultaten van de verplichte risicoanalyse, de aard van de activiteiten en het aantal medewerkers maar ook de risicogroep waartoe ze behoren. 

extralegale voordelen

Omdat de wetgeving hierrond nogal vaag is, geven we ook graag de richtlijn van Co-Prev mee. Die geeft aan dat organisaties met gemiddelde risico’s, één hulpverlener per 50 medewerkers moeten aanstellen. Organisaties met een ploegensysteem moeten tijdens elke shift hulpverlenende medewerkers voorzien, zelfs als er minder medewerkers tegelijkertijd aan de slag zijn. 

Meer weten over onze EHBO-opleidingen?

Ontdek ons volledige aanbod

 

Brandpreventie

Brand, dé nachtmerrie van elke ondernemer. Het is dan ook belangrijk om je voor te bereiden op die ‘wat als’. Maar ook over deze verplichte opleiding blijft de wet eerder vaag. Een werkgever moet een brandbestrijdingsdienst voorzien, ongeacht het aantal aanwezige medewerkers. En er moet sowieso altijd één persoon aanwezig zijn die kan tussenkomen wanneer er brand uitbreekt.  

De risicoanalyse moet opnieuw bepalen hoeveel medewerkers deel uit maken van de brandbestrijdingsdienst en hoeveel personen de opleiding brandpreventie moeten volgen. Omdat er efficiënt en correct opgetreden én geëvacueerd moet worden, lijkt de aanwezigheid van minstens twee medewerkers van de brandbestrijdingsdienst per afdeling een absoluut minimum. 

Meer weten over onze brandopleidingen?

Ontdek het hier

 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon in een organisatie geeft hulp en advies rond psychosociaal welzijn. Hij of zij ondersteunt onder andere de preventieadviseur psychosociale aspecten in aanpak van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.  

Wanneer de preventieadviseur psychosociale aspecten deel uitmaakt van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, moet minstens één van de vertrouwenspersonen een interne medewerker zijn. Want wanneer een probleem zich voordoet, is het voor iemand die de interne werking van de organisatie kent makkelijker om tussen te komen en het probleem te begrijpen.

Meer weten over onze opleiding vertrouwenspersoon?

Ontdek het hier

 

Hiërarchische lijn 

Een wettelijk sluitende definitie van het begrip ‘hiërarchische lijn’ is er niet echt. Algemeen verstaan we hieronder: iedereen die leiding geeft aan andere medewerkers. Toezicht Welzijn op het Werk stelt dat de opleiding van de hiërarchische lijn verschillende zaken moet toelichten: 

 • de principes van het dynamisch risicobeheersingssysteem; 
 • informatie over observatie en evaluatie van risico’s; 
 • opmaak en controle van veiligheidsinstructies ; 
 • het onthaal van nieuwe medewerkers. 

De manier waarop een leidinggevende het gezag uitoefent, kan een belangrijke rol spelen in de preventie van psychosociale risico’s op het werk. Omdat een leidinggevende een voorbeeldrol heeft, moet hij of zij onder meer een opleiding krijgen over de toepasselijke preventiemaatregelen, de procedures die toegankelijk zijn voor de medewerkers en het recht om een verklaring op te nemen in het feitenregister. 

Ontdek de opleiding hier

 

Interne preventieadviseur

De interne preventieadviseur ondersteunt en informeert zowel de werkgever als de medewerker. Deze medewerker, ook wel IPA genoemd, heeft vooral een adviserende rol over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Een IPA moet zich verplicht bijscholen om zo op de hoogte te blijven van de wijzigingen en de vooruitgang rond het welzijn op het werk.   

Ga naar de IPA-opleiding

 

Hanteren van lasten

Volgens de Codex Welzijn op het werk moet de werkgever ervoor zorgen dat medewerkers een opleiding krijgen over hoe ze personen moeten verplaatsen, hoe ze lasten moeten hanteren maar ook over de risico’s die ze lopen wanneer ze een handeling niet correct uitvoeren. Een regelmatige bijscholing op de werkvloer voor zorg- en logistieke medewerkers is daarom zeer belangrijk.  

Lees meer

 

Bouwopleidingen

In de bouwsector zijn heel wat opleidingen wettelijk verplicht, zoals: 

 • Basisveiligheid
  • De veiligheidsopleiding was al verplicht voor bouwarbeiders, maar voortaan dus ook voor iedereen die meewerkt op een werf. Medewerkers, werkgevers én zelfstandigen, ook uit andere sectoren dan de bouwsector, hebben na aanwerving één maand de tijd om de opleiding van minstens 8 uur te volgen. 
  • De opleiding zoomt in op de juridische principes en toepassing van preventiemaatregelen en veilig gedrag op een bouwplaats.

 • Asbest verwijderen (eenvoudige handelingen) 
  • Alle bouwarbeiders die in contact komen met asbest(houdend) materiaal moeten deze opleiding volgen. 
 • Mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving 
  • Deze opleiding is verplicht voor bestuurders en bedieners van grondverzet- en materiaalverladingsvoertuigen en/of -machines.
 • Veilig werken op hoogte 
  • Binnen deze opleiding bestaan er verschillende modules voor zowel arbeiders als ‘bevoegde personen. De opleiding is sowieso verplicht voor alle medewerkers die op een stelling werken en deze (de)monteren of ombouwen. 

Ontdek onze bouwopleiding

 

Hoe frequent moet je deze opleidingen voorzien? 

Medewerkers die één of meerdere van de bovenstaande opleidingen gevolgd hebben, moeten zich hierin regelmatig bijscholen. De vooropgestelde termijnen zijn: 

 

Jaarlijkse bijscholing 

Andere 

 • Brandinterventieploeg 
   
 • Interne preventieadviseur 

 • EHBO
   
 • Hanteren van lasten 
   
 • Eenvoudige handelingen asbest 

 • Hiërarchische lijn 
  • Jaarlijks minstens 1 infomoent om de rol en verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn toe te lichten
 • Vertrouwenspersoon 
  • Jaarlijks minstens 1 intervisie (onder begeleiding van een facilitator 
 • Bouwopleidingen
  • Regelmatige opfrissingen 
  • Basisveiligheidsopleiding binnen de eerste maand na aanwerving 


 

 

Door Jasmien Van Hulle
26 mei 2023

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.