Share
Accountancy en boekhouding

Later lezen?

Steun ontvangen als actieve landbouwer? Zorg voor correcte NACE-codes

Begin 2023 ging een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van start. Dit moet ervoor zorgen dat er binnen alle EU-lidstaten een uniform landbouwbeleid wordt gevoerd. Het nieuwe GLB voorziet onder meer in heel wat landbouwsteun maar om deze Europese steun te kunnen krijgen, moet het gaan om een actieve landbouwer. Referteperiode van sociale verkiezingen

Voorwaarden actieve landbouwer 

Eén van de voorwaarden om als een actieve landbouwer beschouwd te worden, is dat de landbouwer zowel in de KBO als bij de btw moet gekend zijn  met een NACE-code die aantoont dat de onderneming landbouwactiviteiten uitoefent. 

In Vlaanderen worden onder landbouwactiviteiten verstaan:

  • Het telen van landbouwproducten en de eerste verwerking ervan tot een landbouwproduct.
  • Het melken van dieren en de eerste verwerking ervan tot een landbouwproduct.
  • Het fokken van dieren voor landbouwdoeleinden.
  • Het houden van dieren voor landbouwdoeleinden, exclusief paarden voor sport- en recreatiedoeleinden.
  • Onderhoud van landbouwareaal.

De ondersteunende diensten binnen de landbouw (bv. loonwerk) vallen niet onder de noemer van landbouwactiviteiten voor het GLB.

Opgelet: 

Het volstaat niet dat de NACE-codes van de landbouwactiviteiten in de KBO zijn opgenomen onder de vestigingseenheid, ze moeten ook opgenomen zijn bij de btw-activiteiten. Is dat niet het geval, dan moet er een aanpassing worden doorgegeven aan de btw-administratie. 

Hou er rekening mee dat de  aanpassing  ten laatste op 7 mei zichtbaar moet zijn voor het Departement Landbouw en Visserij, en dat de btw-administratie doorgaans van één week tijd nodig heeft om de aanpassing te verwerken.


Wat kan je Liantis voor je doen? 

Telt jouw klantenportefeuille ook een aantal landbouwers? Ga dan na of zowel op het niveau van de vestigingseenheden als op het niveau van zijn btw-activiteiten de juiste NACE-code(s) zijn opgenomen Is dit niet het geval, contacteer dan Liantis ondernemingsloket vóór 1 mei zodat we alles tijdig voor je klant in orde kunnen brengen. 

Tip: Staan de activiteiten van de landbouwonderneming niet in orde, ligt de startdatum van deze onderneming vóór 1 juli 2003 én zijn de activiteiten sinds de opstart niet gewijzigd? Bezorg ons dan ook een kopie van het handelsregister. Zo kunnen we de inschrijving in de KBO rechtzetten op basis van dat handelsregister via een anomalie in plaats van een wijziging, wat goedkoper is voor je klant.

Overige voorwaarden actieve landbouwer

Naast het registreren van de correcte NACE-codes, zijn er ook nog andere voorwaarden om als “actieve landbouwer” te worden beschouwd. Raadpleeg daarvoor de website van het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij. Voor meer informatie over de Waalse regelgeving, surf je naar het Portail de l’agriculture wallonne. 

 

NACE-codes wijzigen?

Contacteer het ondernemingsloket
Florence Van Coillie
Door Florence Van Coillie
19 april 2023

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.