Share
Actualiteit

Later lezen?

Kinderdagverblijf inschrijven in KBO via een ondernemingsloket?

Of een kinderdagverblijf zich via een ondernemingsloket moet inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), is vaak onduidelijk. Alles hangt namelijk af van de rechtsvorm van het kinderdagverblijf. In dit artikel bekijken we welke regels van toepassing zijn voor de verschillende soorten rechtsvormen.

Types rechtsvormen & regels

Vooraleer we weten of een kinderdagverblijf zich via een ondernemingsloket moet inschrijven in de KBO, is het belangrijk te weten onder welke rechtsvorm het kinderdagverblijf wordt uitgebaat. Zo is een kinderdagverblijf verplicht om zich via een ondernemingsloket in te schrijven in de KBO als dit wordt uitgebaat via:

  • een eenmanszaak. Dit is een natuurlijke persoon die beroepsmatig en op zelfstandige basis een kinderdagverblijf runt.
  • een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Denk maar aan een BV of VOF. Zij krijgen het ondernemingsnummer van de griffie van ondernemingsrechtbank. Daarna moeten ze nog langs het ondernemingsloket om de gegevens van hun ondernemingsnummer te vervolledigen. Let op, een vzw vormt hier een uitzondering, hier gebeurt geen inschrijving via het ondernemingsloket.

Indien het een rechtsvorm is zonder rechtspersoonlijkheid, dan heerst er vaak wat verwarring.

  • Een kinderopvang onder de vorm van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, een maatschap dus, moet via het ondernemingsloket worden ingeschreven.
  • Gaat het om een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, zijnde een feitelijke vereniging, dan moet het kinderdagverblijf wel worden ingeschreven in de KBO, maar niet via een ondernemingsloket.

Maatschap of feitelijke vereniging? Wat zijn de verschillen?

Zowel een maatschap als een feitelijke vereniging zijn samenwerkingen tussen verschillende personen om samen een bepaalde activiteit uit te oefenen. Hét grootste verschil zit in de vraag wat er met de winst van het kinderdagverblijf gebeurt.

  • Wordt de winst uitgekeerd aan de leden of aan de personen met een beslissende invloed in de organisatie? Dan spreken we van een maatschap. De leden van een maatschap zijn vennoten.
  • Wordt de winst niet uitgekeerd aan de leden van de vereniging, maar wel opnieuw geïnvesteerd in het kinderdagverblijf? Dan gaat het om een feitelijke vereniging waar het nastreven van winst niet het doel is. 

Inschrijven via ondernemingsloket: praktisch

Als het kinderdagverblijf van je klant wordt uitgebaat via één van de rechtsvormen die door het ondernemingsloket moet worden ingeschreven in de KBO, dan doen de collega’s van het ondernemingsloket het nodige. Zij maken een ondernemingsnummer aan, voegen één of meerdere vestigingseenheden toe etc.

Registreren via Agentschap Opgroeien

Indien het kinderdagverblijf wordt uitgebaat via een feitelijke vereniging, dan wordt zij niet via een ondernemingsloket ingeschreven in de KBO. In dat geval is het agentschap Opgroeien de initiator. Niet enkel om een ondernemingsnummer aan te maken, maar ook in geval van latere wijzigingen binnen de feitelijke vereniging.

Meer informatie vind je op de website van Kind en Gezin.

Vragen?

Wens je het kinderdagverblijf van je klant in te schrijven in de KBO via een ondernemingsloket? Of heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op met het Liantis ondernemingsloket.

Door Evelien Spitaels
04 augustus 2022

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.