Share
Accountancy en boekhouding

Later lezen?

Kan je klant opnieuw een eigen zaak starten na een faillissement?

Nu de impact van de coronacrisis stilaan duidelijk wordt en de energiecrisis ondernemingen hard treft, krijgen steeds meer zelfstandigen het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Sommigen dreigen zelfs de boeken effectief te moeten neerleggen en het faillissement van hun onderneming aan te vragen. Kan je klant na een faillissement opnieuw starten met een onderneming? Het antwoord is ‘ja’, maar er zijn wel een aantal belangrijke kanttekeningen.

extralegale voordelen

Tweede kans na faillissement dankzij nieuwe insolventiewet

Als je klant het faillissement van zijn onderneming aanvraagt, zal de rechter de opening van het faillissement uitspreken en een curator aanstellen. Op dat moment heeft je klant geen zeggenschap meer over zijn onderneming en zal de curator het faillissement verder afhandelen. Deze situatie hoeft niet perse het einde te betekenen van de ondernemerscarrière van je klant.

De insolventiewetgeving van 1 mei 2018 maakt het voor ondernemers mogelijk om na een faillissement opnieuw een eigen zaak op te starten. De natuurlijke persoon behoudt door deze wet namelijk de mogelijkheid om in de fase ‘opening faillissement’ inkomsten te innen, te beheren en te gebruiken die zijn ontstaan uit een oorzaak die dateert van na de opening van het faillissement. 

Kort gezegd komt het erop neer dat elke ondernemer in een eenmanszaak het recht heeft om opnieuw een onderneming op te starten, zelfs als het faillissement van zijn eerdere onderneming nog niet is afgesloten. Je klant krijgt zo dus de kans op een ‘fresh start’, ofwel een tweede kans. Bovendien behoudt de ondernemer volgens deze wet de inkomsten uit zijn nieuwe onderneming en belanden deze dus niet in de faillissementsboedel.

Hierbij zijn toch een aantal nuances belangrijk:

  • De rechter mag je klant geen beroepsverbod hebben opgelegd, want dit is een wettelijk beletsel om opnieuw te kunnen opstarten.
  • Daarnaast kan je klant enkel de inkomsten behouden als ze het resultaat zijn van een oorzaak gelegen na het faillissement. Anders komen deze inkomsten alsnog in de faillissementsboedel terecht en kan de curator met deze inkomsten de schulden verder aflossen.

Voorbeeld
Bart is elektricien en heeft een eenmanszaak. Door een financiële tegenslag moet hij de boeken neerleggen. Een curator wordt aangesteld om het faillissement af te handelen. Na een half jaar besluit Bart om opnieuw te starten. Zijn onderneming staat nog steeds in ‘opening faillissement’. 

Op het moment dat hij langskomt bij het ondernemingsloket krijgt hij de vraag om een verklaring te ondertekenen waarin hij duidelijk maakt dat het om een volledig nieuwe onderneming gaat en dat hij geen beroepsverbod heeft. In dit geval zal het ondernemingsloket zonder probleem de onderneming kunnen inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Als Bart nog van plan is om bijvoorbeeld contracten af te handelen die voor de opening van het faillissement werden afgesloten, dan spreken we niet meer van een ‘fresh start’. In dit geval is de expliciete toestemming van de curator nodig vooraleer de nodige wijzigingen in de Kruispuntbank mogen worden opgenomen.

 

Verklaring op eer

Omdat het voor het ondernemingsloket niet altijd eenvoudig is om te bepalen of het om een ‘fresh start’ gaat of niet, ontwikkelden we hiervoor bij Liantis ondernemingsloket een verklaring op eer. Je klant moet deze verklaring op eer invullen en draagt zelf de verantwoordelijkheid om zijn onderneming al dan niet als een nieuwe onderneming te beschouwen.

Deze tweede kans is zoals gezegd enkel van toepassing op eenmanszaken en dus niet op rechtspersonen. Aangezien het ondernemingsnummer gekoppeld is aan het rijksregisternummer, blijft het ondernemingsnummer ook behouden wanneer je klant opnieuw start.

Daarnaast zal het ondernemingsloket op vraag van de ondernemer ook de nodige stappen ondernemen voor de heractivering bij de btw, de aanvraag voor eventuele nieuwe vergunningen en de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds wanneer deze aansluiting al werd stopgezet.
Heb je nog vragen over de heropstart van je klant bij opening faillissement ? Neem dan gerust contact met een van onze medewerkers van het Liantis Ondernemingsloket.

Wist je dat?

Je klant bij Dyzo terecht kan voor hulp? Dyzo begeleidt ondernemers in moeilijkheden. Ondernemers kunnen er terecht voor ondersteuning op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Maar ook voor begeleiding bij het redden van een bedrijf of voor bijstand tijdens en na een faillissementsprocedure ben je er aan het juiste adres. Bij Dyzo helpen ze ondernemers tenslotte kosteloos en in alle discretie verder. Ga naar de website van Dyzo voor meer informatie.

Laat je klant herstarten bij opening faillissement

Geef het dossier in via My Liantis
Door Barbara De Loor
25 januari 2023

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.