Share
Actualiteit

Later lezen?

Extra voorwaarde bij vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat op locatie

Voor de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat op locatie geldt een bijkomende voorwaarde: vanaf 1 april 2022 moet de locatie van de werf waar de werknemer in ploegverband de werken in onroerende staat heeft verricht, opgenomen worden in de nominatieve lijsten. Maar Liantis beschikt niet over deze informatie. Je klant moet die informatie dus zelf bijhouden en kunnen voorleggen bij een fiscale controle.

Voor wie? 

Klanten die momenteel genieten van een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat op locatie. 

Nieuwe voorwaarde bij controle

Tijdens een fiscale controle moet je klant heel wat documenten voorleggen die bewijzen dat hij of zij aan alle voorwaarden voldoet. Denk maar aan individuele rekeningen of nominatieve lijsten: documenten die Liantis kan bezorgen. Nieuw is dat vanaf 1 april 2022 ook de locatie van de werf waar de werknemer in ploegverband de werken in onroerende staat heeft verricht, deel moet uitmaken van deze nominatieve lijsten. Aangezien Liantis deze informatie niet heeft moet je klant dus zelf een overzicht bijhouden.  

Daarnaast hou je het best ook gegevens zoals werfverslagen, facturen of andere boekhoudkundige stukken goed bij. De termijn om deze informatie over te maken is vaak erg beperkt. Je klant legt het best een goed onderbouwd dossier aan dat maandelijks wordt opgevolgd.

Correcte werfmelding

Daarnaast geldt vanaf 1 april 2022 een correcte werfmelding voor werken in onroerende staat als bijkomende voorwaarde. Die is namelijk in bepaalde gevallen verplicht. Is deze werfmelding niet van toepassing voor jouw klant, dan verandert er niets en komt hij of zij nog altijd in aanmerking voor een vrijstelling als de andere voorwaarden vervuld zijn:

  • Eén of meer ploegen van minstens twee personen verrichten het werk, studenten en/of leerlingen niet meegerekend.
  • Alle leden van een ploeg hebben hetzelfde uurrooster en voeren hetzelfde of complementair werk uit, zowel qua inhoud als qua omvang.
  • Alle leden van een ploeg voeren werken in onroerende staat uit én doen dat op werven.
  • Enkel de werknemers die in de betrokken maand minstens een derde van hun arbeidstijd in ploegenarbeid en op locatie werken in onroerende staat verrichten, komen in aanmerking.
  • Het bruto-uurloon van de werknemer bedraagt voor 2022 minstens 14,61 euro.

Gemoedsrust voor jou en je klant

Vermoed je dat deze nieuwe verplichting je klant kwetsbaar maakt bij een fiscale controle? Met een  Liantis-polis Fiscale Rechtsbijstand geniet je klant een tussenkomst voor de kost van je werk als accountant en eventueel zelfs een advocaat bij fiscale controles. 

Meer weten over deze polis?

Ontdek de voordelen
Andy Hens
Door Andy Hens
26 oktober 2022

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.