Share
Boekhouding en btw

Later lezen?

Btw-aftrek volgens algemeen verhoudingsgetal? Vergeet de kennisgeving niet!

Gemengde btw-plichtigen die hun btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik wensen te doen, zijn sinds 2023 verplicht om dat via het formulier e604A of B aan de btw-administratie te laten weten. Daarnaast moeten zij ook tijdig bepaalde gegevens over de manier van uitoefening van het recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik bij hun periodieke aangifte via Intervat meedelen (lees hier meer).  

Beide verplichtingen werden onlangs ook uitgebreid tot zij die de methode van het algemeen verhoudingsgetal toepassen. Op die manier wil de btw-administratie ook bij hen kunnen controleren of ze de btw-aftrek correct toepassen. 

 

Wanneer moet je een kennisgeving via formulier e604A of e604B indienen? 

Wanneer je als btw-plichtige de formulieren e604A of e604B moet indienen, hangt af van de volgende situaties: 

1) Je start als gemengd btw-plichtige of wijzigt je activiteiten waardoor je een gemengd btw-plichtige wordt: 

Dan moet je je keuze voor de btw-aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal vóór het einde van het aangiftetijdvak waarin je je activiteiten aanvangt of wijzigt, indienen. Moet je n.a.v. je start of wijziging nog een e604A of 604B indienen? Dan kan je deze keuze gewoon meteen mee vermelden op het formulier. 

 

2) Je bent al gemengd btw-plichtig en regelt je btw-aftrek voorlopig nog via het principe van het werkelijk gebruik, maar wil overschakelen naar de btw-aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal: 

Dan moet je je keuze voor de btw-aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal vóór het einde van het aangiftetijdvak waarin de wijziging plaatsvindt, meedelen. Hou daarbij wel rekening met de verplichte wachttermijn van 3 jaar (lees hier meer). 

 

3) Je paste vorig jaar al de btw-aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal toe: 

Dan moet je die keuze vóór 1 juli 2024 via het formulier e604B bevestigen. 

 

Kennisgeving algemene verhoudingsgetallen 

Naast de nieuwe verplichting om de administratie mee te delen dat je de btw-aftrek volgens de methode van het algemeen verhoudingsgetal zal uitoefenen, moet je voortaan ook je voorlopig en definitief verhoudingsgetal via Intervat meedelen. Dat zal steeds bij de indiening van de periodieke aangifte over het eerste kwartaal (voor kwartaalindieners) of een van de eerste drie maanden van het kalenderjaar (voor maandindieners) moeten gebeuren.  
 
Wie al vóór 1 januari 2024 toepassing maakte van de btw-aftrek volgens het algemeen verhoudingsgetal moest dit in principe ten laatste op 20 april 2024 gebeurd zijn. In twee nieuwsberichten, van 8 april 2024 en 23 mei 2024, kondigde de btw-administratie echter een uitstel aan tot 9 augustus 2024. 

Startende gemengde btw-plichtigen of klanten die ten gevolge van een wijziging van activiteiten gemengd btw-plichtige worden, moeten hun voorlopig algemeen verhoudingsgetal dan weer meedelen bij de indiening van de periodieke aangifte voor het kwartaal waarin de aanvang of wijziging van de activiteiten plaatsvindt (voor kwartaalindieners), of bij de indiening van de periodieke aangifte voor één van de eerste twee maanden na de aanvang of de wijziging van de activiteiten (voor maandindieners). 

 

Hoe kunnen we je helpen?

Voor meer informatie over de btw-aftrek volgens de methode van het algemeen verhoudingsgetal en de bijhorende kennisgevingen kan je terecht op de website van de FOD Financiën. 

Wens je dat Liantis de kennisgeving via het formulier e604A of e604B indient? Neem contact met ons op en wij doen meteen het nodige. Je klant kan ons ook contacteren via WijzigingenKBO@liantis.be. Belangrijk: de nodige gegevens doorgeven via Intervat moet jij of je klant nog even zelf in orde brengen. 

Door Sharon Vandenbossche
12 juni 2024

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.