Share
Actualiteit

Later lezen?

Boete voor verenigingen van mede-eigenaars zonder geregistreerde syndicus

Sinds 1 april 2017 is elke vereniging van mede-eigenaars (VME) verplicht haar syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te laten registreren. In de praktijk blijken echter heel wat VME’s dit nog niet gedaan te hebben. CD&V-kamerlid Leen Dierick wil daar nu met een nieuwe sanctie verandering in brengen.gevolgen starters en gevestigde zelfstandigen

Mandaat van 2 op 3 syndici nog niet geregistreerd

De verplichte registratie gebeurt door een erkend ondernemingsloket zoals Liantis en geldt voor élke syndicus: mede-eigenaar of professioneel, natuurlijk persoon of rechtspersoon. Voor reeds bestaande VME’s voorzag het koninklijk besluit (KB) van 15 maart 2017 een termijn van één jaar (dus tot 1 april 2018) om zich aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Ruim drie jaar na het verstrijken van die deadline blijken echter heel wat VME’s nog niet in orde te zijn. Volgens een bericht op de website van CD&V zou het zelfs om 2 op de 3, vooral niet-professionele, syndici gaan van wie het mandaat nog niet werd geregistreerd. Dat noch het KB, noch de Appartementswet op vandaag een sanctie oplegt, helpt de zaken natuurlijk niet vooruit. En daar wil CD&V nu verandering in brengen.

Administratieve geldboete

Kamerlid Leen Dierick diende daarom onlangs een wetsvoorstel in dat het mogelijk moet maken de VME’s die nalaten hun syndicus in de KBO te laten registeren, een administratieve geldboete op te leggen van 26 tot 10.000 euro. De sanctie zou rechtstreeks in de Appartementswet worden opgenomen.

Hoewel het wetsvoorstel in de Kamer nog moet worden goedgekeurd, doe je er als accountant goed aan je klanten nu al te verwittigen.

Hoe kan je je klant verder helpen?

Is je klant eigenaar van een appartement? Dan moet hij ervoor zorgen dat de VME waarin hij zelf mede-eigenaar is, wettelijk in orde is. Dat betekent dat de syndicus van de VME zijn mandaat in de KBO moet laten registeren. Ook elke wijziging of schrapping van syndicus moet tegen het wettelijk bepaald tarief in de KBO worden aangepast.

Hoe kan je je klant hierbij helpen? Vraag je klant om bij zijn syndicus na te gaan of hij zijn mandaat al in de KBO heeft laten registeren. Of controleer het vlug even zelf via de KBO Public Search. Zoek de VME van je klant op via het ondernemingsnummer of adres en kijk of het mandaat van de syndicus er onder ‘functies’ staat geregistreerd.

Is dat niet het geval? Vraag je klant dan zijn syndicus aan te sporen om contact op te nemen met een erkend ondernemingsloket zoals Liantis (syndici@liantis.be). We brengen de registratie dan in een handomdraai voor je klant in orde.

Voor meer informatie over de verplichte registratie van het mandaat van de syndicus kan je steeds terecht op onze website.

Quentin Hamoir
Door Quentin Hamoir
07 oktober 2021

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.