Share
Actualiteit

Later lezen?

Afschaffing bedrijfsbeheer: gevolgen voor starters én gevestigde zelfstandigen

Vanaf 1 september 2018 is het zover: wie zijn domicilie of het adres van zijn zetel in het Vlaams Gewest heeft, zal vanaf dan geen basiskennis bedrijfsbeheer meer moeten bewijzen om zijn onderneming te kunnen starten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest wijzigt voorlopig niets. Wie zijn domicilie of zetel daar heeft, zal dus nog steeds de basiskennis bedrijfsbeheer moeten bewijzen.gevolgen starters en gevestigde zelfstandigen

 

Impact voor startende en gevestigde zelfstandigen

Niet alleen voor starters, maar ook voor heel wat bestaande ondernemingen heeft dit gevolgen. Wie voor het bewijs van de basiskennis bedrijfsbeheer een beroep doet op een aangestelde, kan die nu al laten schrappen in de KBO en toch nog wettelijk in orde zijn.

Een onderneming beschikt bij het schrappen van een aangestelde immers steeds over een termijn van 6 maanden om zijn ondernemersvaardigheden opnieuw te bewijzen.

 

Wat zijn de voordelen voor je klant-hoofdzelfstandige?

Heeft je klant een eenmanszaak, dan is hij niet langer afhankelijk van zijn echtgenote, partner, familielid of zelfs een werknemer om het dagelijks bestuur van zijn onderneming uit te oefenen. Liep de relatie met zijn partner spaak, of vraagt zijn helper plots om als aangestelde geschrapt te worden, dan hoeft dit niet langer een probleem of een punt van discussie te zijn.

In het geval van een vennootschap, moet je klant niet langer iemand tot zaakvoerder, (gedelegeerd) bestuurder, werkend vennoot of directeur benoemen om zo de basiskennis van bedrijfsbeheer te kunnen bewijzen.

Bovendien vermijdt je klant door de schrapping van de aangestelde ook het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor de openstaande sociale bijdragen van zijn aangestelde. Als hoofdzelfstandige is hij immers solidair aansprakelijk voor de onbetaalde bijdragen van zijn helper, óók voor de bijdragen die de helper eventueel uit hoofde van zijn eigen onderneming moet betalen!

Bij vennootschappen geldt dezelfde regel: de vennootschap van je klant is steeds aansprakelijk voor alle onbetaalde bijdragen van haar mandatarissen en werkende vennoten, ook voor deze die voortvloeien uit eventuele andere activiteiten. Heeft je klant dus bijvoorbeeld iemand tot zaakvoerder benoemd omdat die persoon de basiskennis bedrijfsbeheer voor zijn vennootschap kon bewijzen, en wil hij dit risico niet langer lopen, dan kan hij zijn mandaat indien gewenst beëindigen en hem als aangestelde in de KBO laten schrappen.

Opgelet: de hoofdzelfstandige / vennootschap blijft wel hoofdelijk aansprakelijk voor de onbetaalde sociale bijdragen van de helper / mandataris / werkend vennoot voor de periodes waarin hij/zij nog aangestelde / mandataris / werkend vennoot was.

Wat zijn de voordelen voor je klant-aangestelde

...in een eenmanszaak?

Als aangestelde voor bedrijfsbeheer is je klant verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de onderneming. Bovendien wordt dit op sociaalrechtelijk vlak ook als een zelfstandige activiteit beschouwd, waardoor hij zich misschien, louter en alleen om als aangestelde voor iemand te kunnen optreden, moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds als helper. Zolang je klant zelf minstens halftijds aan het werk is, heeft dit geen belangrijke implicaties. Ontvangt hij voor zijn activiteit als aangestelde geen (of een erg lage) vergoeding, dan zal hij voor die bijkomende zelfstandige activiteit immers geen sociale bijdragen moeten betalen.

Wordt hij echter werkloos of geniet hij van een uitkering, dan komt de kat op de koord. Wie reeds van een uitkering geniet en een familielid wenst te helpen door in te staan voor bedrijfsbeheer, kan hierdoor in sommige gevallen zijn uitkering verliezen. Werkt je klant minstens halftijds, sluit hij als helper aan in bijberoep om als aangestelde voor bedrijfsbeheer te kunnen optreden, en wordt hij later werkloos, dan zal hij, onder bepaalde voorwaarden geen uitkering kunnen krijgen. Met omschakeling naar hoofdberoep en dus verplichte betaling van de volle sociale bijdragen tot gevolg.

… in een vennootschap?

Bij vennootschappen gelden gelijkaardige regels voor de mandatarissen en werkende vennoten. Bovendien speelt daar nog een bijkomend risico: elke mandataris en werkend vennoot is persoonlijk aanspreekbaar voor de onbetaalde vennootschapsbijdragen. Werd je klant dus tot zaakvoerder aangesteld, en blijkt de vennootschap later in moeilijkheden te komen, dan kan hij, zelfs als zijn mandaat onbezoldigd is, persoonlijk worden aangesproken voor de onbetaalde vennootschapsbijdragen. En dan hebben we het nog niet gehad over de risico’s die de gewone bestuurdersaansprakelijkheden met zich meebrengen. Zaakvoerder of bestuurder zijn, houdt immers veel meer in dan louter het bewijzen van de basiskennis van bedrijfsbeheer. 

Kortom, er zijn dus heel wat redenen om de aangestelde uit de KBO te laten schrappen.

Quentin Hamoir
Door Quentin Hamoir
13 augustus 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.