Share
Subsidies voor starters

Later lezen?

Ken jij de Impulseo 1 premie voor huisartsen?

Huisartsen of huisartspraktijken die zich vestigen in of verhuizen naar een regio met een tekort aan huisartsen kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een eenmalige installatiepremie van € 20.000. Wat houdt deze premie in?impulseo premie

 

Wat houdt de lening voor geneesheren die  starten als huisarts in? 

Geneesheren die zich voor de eerste maal als huisarts vestigen, kunnen een lening aanvragen. De datum van inschrijving voor deelname aan de huisartsenwachtdienst heet de installatiedatum. De installatie moet na 1 juli 2006 plaatsvinden en binnen 4 jaar na de erkenning als huisarts of binnen 4 jaar na de terugkeer uit een ontwikkelingsland. Concreet gaat het om:

 • geneesheren die starten als huisarts 
 • of een huisarts die zijn/haar activiteit reeds uitoefent, maar beslist om zich te vestigen in één van de betrokken prioritaire zones

De lening ziet er als volgt uit:

 • Maximumbedrag: € 15.000
 • Intresten: 0%
 • Geen enkele waarborg vereist
 • Terugbetaling: op 5 jaar, met één jaar vrijstelling van kapitaalsaflossing

Hoeveel bedraagt de premie voor startende artsen? 

Bovendien kan je als huisarts van een eenmalige premie van € 20.000 genieten, indien je je vestigt in één van de volgende zones:

 • een zone voor positief grootstedelijk beleid afgebakend in het kader van het grootstedenbeleid (een gemeente of een afgebakend deel van een gemeente waar het woon- en leefklimaat moeten worden verbeterd)
 • een huisartsenzone met:
  • minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners
  • ofwel minder dan 125 inwoners per km² en minder dan 120 huisartsen per 100.000 inwoners

De lijst met deze prioritaire (of huisartensarme) zones is beschikbaar op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

 

NIEUW: de Impulseo-premie versus de sociale bijdragen

Aangezien voordien de Impulseo-premie fiscaal als een beroepsinkomen beschouwd werd, maakte deze premie tot 2015 deel uit van de bijdragegrondslag. Echter, ten gevolge van een wetswijziging mag deze premie vanaf 2015 niet langer worden meegerekend in de berekeningsbasis van de sociale bijdragen!

De sociale bijdragen van 2014 die berekend worden op het inkomen van 2015 (dit is het geval wanneer 2014 een onvolledig jaar is) mogen als uitzondering op het inkomen 2015 exclusief Impulseo-premie worden berekend.

Voorbeeld 1: Ben je gestart op 1 juli 2014 en ontving je in 2015 een Impulseo-premie, dan worden de bijdragen van kwartalen 3 en 4 in 2014 berekend op het inkomen 2015 exclusief Impulseo-premie.

De bijdragen op de inkomsten van vóór 2015 moeten wel nog steeds berekend worden op het inkomen inclusief Impulseo-premie.

Voorbeeld 2: Ben je gestart op 1 januari 2014 en kreeg je in 2014 een Impulseo-premie, dan worden de bijdragen van 2014 berekend op het inkomen 2014 inclusief Impulseo-premie.

Voor meer informatie, kan je het nieuwsbericht lezen op de website van het Vlaams Artsensyndicaat, één van onze vaste partners. Mocht je hierover vragen hebben, kan je contact opnemen met Tomas Toelen.

 

Hoe een aanvraag indienen?

Je kan een aanvraag Impulseo indienen via een van de erkende steunpunten aan de hand van dit formulier. Voor bijkomende informatie over Impulseo, kan je bij het Agentschap Zorg & Gezondheid terecht. Hier vind je meer info over subsidies in Vlaanderen

Zit je nog met vragen? Je kan steeds terecht bij Federatie Vrije Beroepen (FVB) o.a. voor bijkomende info en begeleiding op maat.

 

Download je e-book met tips om je ondernemersplannen te financieren!

Inge Logghe
Door Inge Logghe
28 juni 2017

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.