Share
Rechtsvorm kiezen

Later lezen?

Hoe start je als zelfstandig ondernemer met een maatschap?

Samen met een vriend of een familielid heb je een fantastisch idee! Jullie wensen je te begeven op de markt van de zelfstandigen met jullie eigen dienstverlening of product. Na het opstellen van je ondernemings- en financieel plan, besluit je om er helemaal voor te gaan. En dan komt het… onder welke rechtsvorm zullen jullie je eigen zaak starten?ondernemer met een maatschap

 

Kiezen voor de maatschap als rechtsvorm

Een vennootschap brengt een aantal administratieve verplichtingen met zich mee. En dan moet je als zelfstandig ondernemer nog kiezen uit de verschillende mogelijke rechtsvormen, met hun eigen specifieke voorwaarden. En vergeet ook niet de boekhoudkundige verplichtingen… Een eenmanszaak is evenmin van toepassing aangezien jullie graag als evenwaardige partners onder een ondernemingsnummer willen optreden.

In dit geval kan de maatschap een goede keuze zijn. Een maatschap is een vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid met andere woorden de maatschap zelf heeft geen rechten en plichten, die blijven weggelegd voor de maten of de partners in de maatschap.

Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

Dit betekent ook dat je ondernemingsloket in dit geval de correcte procedure gaat volgen om je in te schrijven onder de vorm van een maatschap.

  1. Het ondernemingsloket schrijft elke maat afzonderlijk in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) in en kent hem of haar een ondernemingsnummer met een commerciële of niet commerciële hoedanigheid. Als je een handelsactiviteit wilt uitoefenen, dan zal je nog steeds de ondernemersvaardigheden voor je eigen ondernemingsnummer moeten aantonen.

  2. Gaat het om activiteiten die onderworpen zijn aan de btw, dan worden de ondernemingsnummers van de maten gekoppeld door het btw-kantoor, die dan een ondernemingsnummer toekent voor de maatschap. De maatschap heeft in dit geval geen eigen vestigingseenheid.
  3. Oefenen jullie geen btw-onderworpen activiteiten uit, maar hebben jullie wel personeel in dienst, dan gaat de RSZ jullie ondernemingsnummers koppelen en een vestigingseenheid aanmaken die gekoppeld is aan de maatschap.
  4. Of misschien hebben jullie geen btw-onderworpen activiteiten, noch personeel in dienst maar hebben jullie wel een toelating nodig bijvoorbeeld van Kind en Gezin? Ook dan wordt er een ondernemingsnummer door de bevoegde dienst gecreëerd.
  5. Wijzigt er na de registratie een adres of activiteit? Dan geef je dit best door aan het ondernemingsloket zodat ze de nodige stappen hiervoor kunnen ondernemen.

 

Wat als je geen activiteiten uitoefent die onderworpen zijn aan btw of geen personeel in dienst hebben?

In sommige gevallen kan de maatschap dan geen ondernemingsnummer krijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor twee artsen of twee verpleegkundigen die samenwerken in een maatschap. Meer info en begeleiding voor vrije beroepen vind je bij de Federatie Vrije Beroepen (FVB). 

Als een van de maten vertrekt uit de maatschap, en er blijft slechts een maat over, dan wordt het ondernemingsnummer van de maatschap stopgezet, evenals de gekoppelde hoedanigheid. Blijft een van de maten verder actief, dan zal het loket bij die maat de btw-hoedanigheid activeren.


Take aways

  • Een maatschap is een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen minstens twee maten. Dit kan via een schriftelijke overeenkomst maar hoeft niet.
  • Een maatschap heeft steeds een commercieel of niet-commercieel doel en streeft eveneens winst na voor de maten.
  • Elke maat blijft hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in de commerciële maatschap. Bij de maatschap met een burgerlijk doel (bijvoorbeeld verpleegkundigen) zijn de maten onbeperkt aansprakelijk maar voor een gelijk deel van de totale schuld. Zijn er bijvoorbeeld twee maten dan is elke maat onbeperkt verantwoordelijk voor de helft van de schuld.

 

Download je e-book over rechtsvormen!

Veronique Delhaye
Door Veronique Delhaye
28 september 2017

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.