Share
Handelspand huren

Later lezen?

Handelshuurovereenkomst: waarop let je bij het huren van een handelspand

Van plan om een eigen zaak te starten? Dan is de kans groot dat je een handelspand gaat huren. Daardoor val je onder de handelshuurwetgeving. Het is belangrijk dat je weet wat wat je rechten en plichten zijn aangezien een contract verregaande gevolgen kan hebben voor de uitbouw en het voortbestaan van je zaak.

huren handelspand

Wat is een handelshuurovereenkomst

Wil je als zelfstandige een gebouw of pand huren om handel te drijven, dan huur je die ruimte volgens de regels van de handelshuurwetgeving. Die wetgeving verschilt van de ‘gewone’ huurwetgeving. De verhuurder hoeft de specifieke regels niet te vermelden wanneer hij het huurcontract opmaakt. Daarom is het goed dat je deze blog doorneemt.  

Tip! Op zoek naar een atelier of ruimte om te werken? Ontdek je mogelijkheden.

 

Een handelspand te huur: veelgestelde vragen

Is de duur van een handelshuur altijd voor 9 jaar?

Een handelshuur is in principe voor 9 jaar. Voor het einde van die termijn mag een verhuurder de huur dus niet opzeggen. Het is echter uitzonderlijk wél mogelijk, als het expliciet in het contract staat. Zo kan er voorzien zijn dat je het contract bij het verstrijken van elke driejaarlijkse periode mag opzeggen. De opzegtermijn duurt dan minstens één jaar en de opzeg moet dus worden gegeven in het 2e of het 5e jaar.

De verhuurder mag de huur alleen opzeggen om het pand zelf te gebruiken. Deze handel mag zowel uitgebaat worden door de eigenaar zelf als door zijn/haar echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen, (groot)ouders of die van zijn echtgenote.

 

Een handelszaak langer dan 9 jaar huren?

Je mag het pand ook langer dan 9 jaar huren, al ben je dan verplicht de overeenkomst door een notaris op te laten maken en vastleggen.

Je hebt recht op 3 huurhernieuwingen. Dat vraag je -ten laatste 15  maanden voor het einde van je lopende huurtermijn- aan via een aangetekende brief aan de verhuurder.

Een winkel huren zonder handelshuurcontract?

Je huurt als ondernemer een winkel, maar de eigenaar zegt op voorhand dat hij niets te maken wil hebben met die strenge regelgeving van de handelshuurwetgeving. Dit mag niet! Zodra je in de gehuurde ruimte een kleinhandel uitbaat, val je onder de handelshuur. Dit is een regel van openbare orde. In je handelshuurcontract vermelden dat de handelshuurwet niet van toepassing is, haalt niets uit als je feitelijk een winkel uitbaat.

In hoeverre kan de huurprijs worden aangepast?

Elke drie jaar kan de verhuurder een herziening van de huurprijs aanvragen. Dat kan enkel tijdens de laatste 3 maanden van die driejarige huurtermijn. Hij moet aantonen dat de huurwaarde 15% procent hoger of lager ligt dan de afgesproken huurprijs door gewijzigde omstandigheden. Deze nieuwe omstandigheden moeten ook duurzaam zijn (wegenwerken tellen bijvoorbeeld niet) en onafhankelijk van de huurder.

 

Wat zijn jouw rechten als het pand wordt verkocht?

Wanneer het handelspand wordt verkocht, heb je als huurder geen recht om zelf eerst een bod te doen op het pand, tenzij dit voorkooprecht expliciet is voorzien in het huurcontract. Dit gebeurt echter niet vaak. Stel dat je eruit moet, kan de nieuwe eigenaar je dan zomaar opzeggen? Alles hangt af van het huurcontract en of dit al dan niet geregistreerd is.

Heb je een geregistreerd handelshuurcontract, dan kan de nieuwe eigenaar je alleen vóór het einde van het huurcontract uitzetten, als dit uitdrukkelijk is voorzien in het contract of als er in het huurcontract wordt verwezen naar artikel 12 van de handelshuurwet. Hij/zij moet daarbij wél de volgende regels respecteren:

  • je krijgt een opzeg van 1 jaar of meer
  • de nieuwe eigenaar moet de opzeg doen binnen de 3 maanden na de aankoop
  • een vroegtijdige opzeg kan slechts gebeuren als de nieuwe eigenaar of zijn/haar naaste familie het pand zelf gaan gebruiken, als hij/zij de bestemming van het gebouw wil veranderen (bijvoorbeeld er studentenkamers van maken in de plaats van een handelshuis), het gebouw gaat afbreken en terug opbouwen (de kosten moeten minstens 3 jaar huur bedragen) of als er grove tekortkomingen zijn vanwege de huurder zelf.

Is er in het geregistreerde handelshuurcontract geen uitzettingsclausule voorzien, dan blijft het huurcontract gewoon doorlopen, net alsof het pand niet van eigenaar veranderde.

Heb je geen geregistreerd handelshuurcontract en zit je al minstens 6 maanden in het pand, dan zal er altijd een gemotiveerde opzeg van minstens 1 jaar zijn, zelfs als het huurcontract een andere termijn bepaalt. Als je nog geen 6 maanden het pand huurt, dan kan je onmiddellijk en zonder vergoeding uit het pand worden gezet.

Of de nieuwe eigenaar die opzegt een schadevergoeding moet betalen, hangt van de situatie zelf af:

  • Er is geen vergoeding als de nieuwe eigenaar of zijn/haar familie een ander soort zaak in het pand gaat starten (bijvoorbeeld een schoenwinkel wordt een nachtwinkel).
  • Indien de nieuwe eigenaar het pand gaat slopen en heropbouwen of hij/zij wil er geen handelsbestemming meer aan geven, is de schadevergoeding gelijk aan 1 jaar huur.
  • Er is een schadevergoeding bedraagt 2 jaar huur als de nieuwe eigenaar of zijn/haar familie een gelijkaardige handel in het pand gaat beginnen (de huurder baatte een café uit en de nieuwe eigenaar gaat er op zijn beurt een café in openen).

Handelshuur opzeggen: kan dat?

Als huurder kan je steeds je handelshuur vroegtijdig opzeggen bij het verstrijken van een driejarige periode. Je opzeg doe je minstens 6 maanden op voorhand via een aangetekende brief gericht aan de verhuurder.

Bij langere huurcontracten kan het zijn dat de verhuurder in het contract vastlegde dat je bijvoorbeeld pas in het vijfde jaar kan opzeggen. Dan mag je nog steeds in het derde jaar je opzeg geven. De opzeggingsmogelijkheden van jou als huurder zijn wettelijke bepaald en doen een contractuele bepaling teniet als die niet conform is.

Handelshuur opzeggen na 1 jaar?

Bepalingen in het contract die voordelig zijn voor de huurder zijn dan weer wél geldig. Als jij bijvoorbeeld met de verhuurder overeenkomt dat je al na één jaar mag opzeggen, blijft die regeling ook geldig. De handelshuurwet is opgesteld met het oog op de bescherming van de huurder.

Kan je de handelshuur opzeggen wanneer je een andere huurder vindt?

Nee, dit kan niet zomaar. Als huurder kan je wettelijk gezien op het einde van elke driejarige periode de huur beëindigen met een vooropzeg van 3 maanden. Die opzeg hoeft niet gemotiveerd te zijn. Wil je echter vroegtijdig weg, dan zal dit in overleg met de eigenaar moeten gebeuren.

 

Tips voor je handelshuurovereenkomst

  1. Zorg er als huurder voor dat het huurcontract geregistreerd Een mondeling contract biedt weinig houvast.
  2. Laat bij voorkeur niet in de overeenkomst zetten dat een nieuwe eigenaar de handelshuur mag beëindigen.
  3. Hou de termijnen nauwlettend in de gaten: wil je tussentijds opzeggen of is je handelshuur aan hernieuwing toe? Noteer cruciale data in je agenda.

Tip! Lees ook zeker het artikel 4 gouden huurregels voor pop-up-stores

Start je eigen zaak met de startersgids

Download nu je 57 pagina's vol informatie
Hye-Sook Vijls
Door Hye-Sook Vijls
23 november 2018

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.