Share
Gezondheid

Later lezen?

‘Verslagen’ ziektes keren terug als gevolg van terugval in vaccinaties

Het aantal toegediende vaccinaties daalt wereldwijd, en dat heeft alles te maken met een groeiend wantrouwen ten opzichte van prikjes. Tussen 2008 en 2015 noteerde Europa 215.000 gevallen van ziektes waar nochtans een courant vaccin voor bestaat. Het Europese Parlement maakt zich zorgen over de kwestie en wijst met een beschuldigende vinger naar het ‘fake news’ dat de ronde doet op het internet, maar ook in de reguliere media. 

terugval van vaccinaties

Neem nu de mazelen. Een vage herinnering uit jouw kindertijd, met rode vlekjes en wat jeuk, maar intussen allang uitgeroeid. In de meeste gevallen is deze kinderziekte best onschuldig. Toch sterven jaarlijks 130.000 mensen aan de mazelen, voornamelijk kinderen. Daar komt nog bij dat 10 tot 20% van de patiënten symptomen ontwikkelt die men niet zomaar wegwuift, gaande van zware diarree tot long- en hersenontstekingen. Als je dacht dat de mazelen ‘uitgeroeid’ waren, moeten we je teleurstellen: de ziekte maakt de laatste jaren een comeback.

Samen sterk

Maar daar moeten wij ons toch geen zorgen over maken, hier in België, horen we je denken. Wel, niks is minder waar. Hoewel vaccins tussen 2000 en 2015 naar schatting meer dan 20 miljoen levens redden op onze aardbol, is er reden om alert te blijven over ziektes die we als passé beschouwen. Ons eigen koninkrijk noteerde de laatste jaren een opvallende stijging van besmettingen met kinkhoest en difterie. Dit jaar hadden we voor het eerst in decennia nog eens een — weliswaar kleine — epidemie van de mazelen in België. ‘Maar is niet iedereen hier gevaccineerd, dan?’. Helaas: niet meer. Alleen al in Wallonië werden in de eerste helft van dit jaar 300 gevallen van de mazelen genoteerd.

Iedereen vaccineren is een utopie. Daarom mikt de medische wereld op een vaccinatiegraad van 95% om een ziekte als ‘verslagen’ te mogen boekstaven. Dat wil natuurlijk wel zeggen dat 5% van de bevolking nog altijd het risico loopt om een aandoening op te lopen. Maar doordat het overgrote deel van onze landgenoten immuun is tegen de ziektes waar courant voor gevaccineerd wordt, is de kans erg klein dat iemand die niet ingeënt is, ziek wordt. Met andere woorden: de grote massa is gevaccineerd en beschermt zo die kleine, kwetsbare groep die geen prikje kreeg.

Met dank aan de anti-vaxxers

De oorzaak voor het stijgende wantrouwen ten aanzien van vaccins, komt uit de hoek van de anti-vaxxers: activisten wiens roep tegen het inenten almaar luider klinkt. Om hun argwaan te staven, komen ze met verschillende argumenten aanzetten. Hun grootste stokpaardje is de bewering dat de farmasector maar één doel heeft, namelijk geldgewin. Volgens anti-vaxxers zijn standaard vaccinaties zoals die voor de mazelen, de windpokken, tetanus en andere ziekten, overbodig. Redenerend dat een gezond lichaam geen extraatjes nodig heeft, nemen ze liever het risico op ziektes die haast nooit voorkomen, dan te vertrouwen in de oplossingen die de farmaceutica biedt.

Daarnaast beroepen tegenstanders zich op het feit dat hun kinderen, die niet gevaccineerd zijn, perfect gezond zijn en geen van de bovengenoemde ziektes vertonen. Natuurlijk is die claim makkelijk te maken in rijke westerse landen zoals het onze: uiteindelijk profiteren deze kinderen — gelukkig — mee van onze hoge vaccinatiegraad. Maar het spreekt voor zich dat deze negatieve houding het hele systeem in gevaar brengt.

Terug in de tijd

Doodgaan aan ziektes die onze ouders hebben overwonnen, klinkt als iets uit Daens. Maar onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie laat er geen twijfel over bestaan: er is wel degelijk een verband tussen het weigeren van inentingen en de epidemieën die overal de kop opsteken.

In Vlaanderen bieden de cijfers momenteel enig soelaas. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid schommelen we rond de 95% vaccinatiegraad en is dat cijfer vooralsnog stabiel. Al is er volgens hetzelfde agentschap wel een kentering te merken bij ouders, die steeds vaker blijk geven van weinig vertrouwen in vaccins. Een kwart van de ouders vindt het volgens dezelfde studie niet nodig om te vaccineren tegen infectieziektes die niet meer voorkomen. De vraag is hoe lang die ziektes uitblijven als we met zijn allen de vaccins weigeren die al generaties lang voor gezonde kleine rakkers zorgen.

Wat met de griepvaccinaties

Griep hoort niet helemaal thuis in het rijtje van ziektes die we door middel van vaccineren kunnen uitroeien. Nog niet volledig toch. Vooral omdat er heel wat griepvarianten bestaan. Toch kan het heel nuttig zijn om je hiervoor te laten vaccineren. Wat hier de voordelen van zijn, lees je hier.

Bestel vandaag nog je griepvaccins

Bestel je vaccins
Door Laurence Vanparys
11 september 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.