Share
Loonbeleid

Welke types groepsverzekering zijn er en waar kies je het best voor?

Je wil graag een groepsverzekering aanbieden aan je werknemers. Maar welke soorten zijn er? En welke kies je best? We vatten het even voor je samen.

types groepsverzekering

De drie verschillende groepsverzekeringen

1. Het te bereiken doel-plan (DB of Defined Benefit)

Deze vorm van groepsverzekering is gekenmerkt door een pensioendoelstelling die vooraf bepaald is. Een rekenkundige formule toont op elk moment hoeveel het pensioenkapitaal zal bedragen. Het kenmerk voor de werkgever hier is dat de financiering van de groepsverzekering moeilijk te budgetteren is.

Hoe hoger het rendement dat de pensioeninstelling waarborgt, hoe minder je als werkgever betaalt om de uiteindelijke pensioendoelstelling te financieren. Stel dat het geboden rendement gelijk is aan 0%, dan dien je het te bereiken doel (kapitaal op pensioenleeftijd) stapsgewijs zelf te voorzien. De huidige lage stand van de marktrente brengt dus een hogere financiële verantwoordelijkheid met zich mee.

2. Het vaste-bijdragenplan (DC of Defined Contribution)

Vaste bijdragen kenmerken dit plan: een maandelijks vast bedrag of een percentage op het brutoloon. Hier is bij benadering gekend hoeveel het pensioenkapitaal zal bedragen. De vorming van dit kapitaal hangt immers af van elementen die in de loop van de loopbaan kunnen wijzigen:

  • Het brutoloon
  • Duur van de loopbaan
  • Het rendement dat de pensioeninstelling toekent

3. Een mix van een vaste bijdragen plan en een te-bereiken-doel plan (CB of Cash Balance)

Het cash balance-plan is een combinatie van twee eigenschappen:

  • Een vast maandbedrag of een percentage op het brutoloon zoals in het vaste bijdragenplan.
  • Een door de werkgever vooraf vastgelegd rendement. Als werkgever kan je jouw werknemers een extra duwtje in de rug te geven door een rendement te beloven van 2% –  een mooi aanbod, aangezien  het wettelijk minimumrendement voor je als werkgever momenteel 1,75% bedraagt.

Waar kies je als werkgever nu voor?

Het te bereiken doel-plan moeilijk past moeilijk in een gebudgetteerd loonbeleid. Je kan dus als werkgever wel eens voor verrassingen komen te staan.

Het cash balance-plan biedt meer zekerheid omdat de bijdragen en het rendement vast zijn. Als de pensioeninstelling het rendement dat je als werkgever vastlegt niet behaalt, ontstaat er een tekort in de pensioenbelofte dat je dan zelf zal moeten financieren. 

Door middel van uitsluiting komen we bij het vaste-bijdragenplan. Dit type plan behoed je als werkgever het meest tegen financiële verrassingen. Het lijkt dan ook logisch dat je als werkgever kiest voor het vaste bijdragenplan.

Is groepsverzekering voordelig voor jou en je werknemers? Cijfers liegen niet

Download het gratis rapport
Henk Sanders
Door Henk Sanders
08 mei 2018