Share
Werving en selectie

Later lezen?

Goed personeel vinden, hoe begin je eraan?

Je staat op het punt personeel aan te werven, een belangrijke stap. Meteen ook het bewijs dat je onderneming in een groeifase steekt en zich ontwikkelt. Naast ondernemer word je nu ook werkgever. Een verantwoordelijkheid die zodanig omvangrijk is dat je er goed aan doet om er vooraf al even over na te denken. Zo begint een succesvol personeelsbeleid bij het aanwerven van de juiste medewerkers. Waar vind je de geschikte kandidaten om je vacature in te vullen? Enkele tips.

goed personeel

 

Welke aanwervingskanalen gebruiken?

Er bestaat een heel ruime waaier aan manieren om nieuwe medewerkers te vinden. De combinatie van diverse kanalen verhoogt je kansen op succes. Je moet vooraf wel een duidelijke keuze maken: laat je je bij je zoektocht bijstaan door externe deskundigen, besteed je de hele rekruteringsprocedure uit (als die betaalbaar is) of rekruteer je toch liever op eigen houtje? Kies op basis van de functie, het opleidingsniveau en de specifieke sector waarvoor je op zoek bent naar een kandidaat het juiste kanaal en stem je boodschap hier ook op af.

Kijk in je eigen omgeving

Het gemakkelijkste is om even te polsen in de eigen omgeving, bij vrienden en kennissen, collega-ondernemers, leveranciers of klanten. Misschien kennen zij iemand die in aanmerking komt voor de job? Wie weet heb je je witte merel zelfs al in eigen rangen lopen en kan je gewoon iemand intern laten doorgroeien.

Ga in zee met de VDAB

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, kortweg VDAB, is met een uitgebreid netwerk aan plaatselijke kantoren en bemiddelaars, een heel nuttig kanaal om personeel te rekruteren. Zorg er alleszins voor dat de regionale contactpersoon bij deze overheidsdienst jouw bedrijf leert kennen en weet wat de in te vullen job exact inhoudt. Ook de plaatselijke Werkwinkel kan je uit de nood helpen, al dan niet in overleg met de VDAB of RVA.

Misschien een selectiekantoor?

Te rade gaan bij een selectiekantoor heeft enkele voordelen: zo’n bureau is doorgaans gespecialiseerd in één of andere beroepssector, is vertrouwd met de marktsituatie en kan je deskundig begeleiden bij je zoektocht. Gratis is die dienstverlening natuurlijk niet. Vooral wanneer je specifieke, gekwalificeerde profielen zoekt, kan het inschakelen van zo’n selectiekantoor de moeite (en meerkost) waard zijn.

Het uitzendkantoor biedt soepele oplossingen

Ook uitzendkantoren kunnen een uitkomst bieden, zowel voor arbeiders- als bediendenfuncties. Wanneer je medewerkers via het uitzend- of interimkantoor in huis haalt, ben je als gebruiker formeel geen werkgever; je oefent enkel het feitelijk gezag uit. De uitzendkrachten blijven in dienst van het uitzendkantoor, maar komen tegen vergoeding bij jou werken voor een af te spreken periode. Dat kan voor slechts één dag, maar ook voor meerdere maanden of langer.

Het grote voordeel is dat zowat alle risico’s en administratieve formaliteiten bij het uitzendkantoor blijvenJe hoeft zelf ook niet op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat. Dat doet het interimkantoor voor jou.

Ben je tevreden, dan kan je de interim-kracht voor langere dienst in je bedrijf houden en hem/haar eventueel zelf in dienst nemen, wanneer dat voor jou past. Zeker voor jou als starter is interim-arbeid de ideale manier om ervaring op te doen met delegeren, zonder al formeel iemand te moeten aanwerven. 

Gebruik het internet

Via jobwebsites als Vacature, Jobat, Monster, Stepstone, JobsCareer, Randstad, je eigen bedrijfswebsite, maar ook via sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn…) kan je je vacature bekendmaken. Daarbij moet je er wel van uit gaan dat online rekrutering veeleer geschikt is voor het werven van (hoger) gekwalificeerd personeel.

Zowat iedereen zit tegenwoordig op het internet, maar niet allemaal om naar een job te zoeken. Voor het vinden van ongeschoolde arbeiders en lager geschoolde bedienden blijven mondelinge rekrutering in je omgeving en advertenties in de lokale pers over het algemeen meer aangewezen.

Een jobadvertentie in de geschreven pers?

Eventueel lukt een aanwerving ook via een advertentie in een plaatselijke krant of in een vakblad, al zal onder meer het kostenplaatje daarin een belangrijke overweging vormen. Bovendien is het opstellen van een eenvoudige en duidelijke advertentie een kunst op zich.

Al gedacht aan een stageplaats in je bedrijf?

Nam je overigens al contact op met een school die een studierichting in je vakgebied heeft? Door je onderneming aan te bieden als stageplaats voor studenten, smeed je banden die vaak uitmonden in een aanwerving.

KMO-Biel: duaal leren in beweging

De Vlaamse regering koos in 2015 resoluut om een nieuw stelsel van duaal leren te ontwikkelen, als kwaliteitsvol alternatief naast de bestaande ‘klassieke’ onderwijsstelsels. Dit betekent dat de lerende in een duale opleiding al een groot deel van zijn tijd doorbrengt op een echte werkplek, namelijk in een bedrijf.

SYNTRA Vlaanderen zal als ‘neutrale regisseur van de werkcomponent’ de verschillende partners en partijen in dit veld faciliteren en ondersteunen. Op termijn moet dit een voldoende ruim aanbod aan kwaliteitsvolle, duurzame werkplekken opleveren. UNIZO op zijn beurt initieert een aantal mobiele leertrajecten waarbij de lerende zal circuleren tussen telkens drie ondernemingen uit eenzelfde sector. Door middel van dit rotatiesysteem willen zij KMO’s sterk integreren in het nieuwe systeem van duaal leren. Meer informatie over het verloop en de resultaten van dit project vind je hier terug.

 

Welke diensten biedt de VDAB?

De VDAB beschikt over een databank voor werkzoekenden (met talloze vacatures) en een databank voor bedrijven (met vele tienduizenden cv’s van sollicitanten). Beide databanken zijn aan elkaar gekoppeld. Dit geïntegreerde systeem heet ‘Mijn VDAB’ en vormt een apart luik op de website. Heb je een vacature, dan registreert de VDAB die gratis in haar databank en wordt je aanbod door duizenden werkzoekenden gelezen. Je kan de vacante job ook melden per mail aan vacatures@vdab.be. Via ‘Mijn VDAB’ kan je zelf vacatures toevoegen, wijzigen of afsluiten, bedrijfsgegevens en adressen aanpassen, hulp vragen aan VDAB-medewerkers en de vacatures door hen laten opvolgen.

Heel interessant is de actieve matching. Zo kan je de VDAB vragen je selectiecriteria te toetsen aan of te vergelijken met de vaardigheden, mogelijkheden of wensen van de nieuwe ingeschreven werkzoekenden. Op die manier komt je jobaanbieding automatisch terecht bij de werkzoekenden die voldoen aan jouw vereisten. Gemotiveerde kandidaten kunnen dan snel met jou contact op nemen.

Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een schrijnwerker in Hasselt of omgeving, dan kan je na een tijdje niet alleen jouw rekruteringszone verruimen tot heel Limburg of de functievereisten versoepelen, maar ook je vacature vergelijken met gelijkaardige aanbiedingen en afwegen of je geen te hoge eisen stelt of te lage voorwaarden biedt.

Je kan ook nagaan hoe vaak jouw vacature wordt bekeken. Krijg je onvoldoende respons, overleg dan met een VDAB-consulent welke andere rekruteringsmogelijkheden er zijn en of bijvoorbeeld een ‘instapopleiding’ of de ‘individuele beroepsopleiding (IBO)’ op de werkvloer geen uitkomst biedt.

 

Wil je meer weten over het aanwerven van personeel?

Download dan het gratis e-book. Je leest er alles wat je moet weten: van de kost van een aanwerving, een functieprofiel en vacaturetekst schrijven, tot wettelijke documenten en verplichtingen.

Ontdek alles over personeel aanwerven

Hye-Sook Vijls
Door Hye-Sook Vijls
10 juli 2018

 Later Lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?
Laat hieronder je email-adres achter en we sturen je een handige link zodat je het snel kan terugvinden.
We sturen je enkel de link, geen spam.