Share
Milieu en Vergunningen

Later lezen?

Moet je als advocaat betalen voor muziek in je kantoor?

Er bestaat een grote kans dat je als advocaat achtergrondmuziek gaat afspelen in je kantoor waar je je klanten ontvangt en/of waar je medewerkers werken. Hiervoor ben je een vergoeding aan SABAM verschuldigd.

 

Wat is SABAM? 

SABAM int auteursrechten voor het publiek afspelen van muziek. Het is een privé-vereniging van auteurs, componisten en uitgevers, die door de overheid erkend is als ‘beheersvennootschap’ of ‘inningsvennootschap’ en op grond hiervan de bevoegdheid heeft om – in opdracht van de aangesloten ‘auteurs’ – hun auteursrechten te innen. De geïnde rechten worden – volgens vaste verdeelsleutels – verdeeld tussen de auteurs (tekstschrijvers/componisten) van muziek, dit in ruil voor het publiek gebruik van hun repertoire.

Het maakt daarbij geen verschil of je de muziek via de radio afspeelt, via een eigen cd of via het internet. Enkel voor (klassieke) muziek waarvan de auteur reeds meer dan 70 jaar overleden is, moet je geen SABAM betalen, tenzij het gaat om een nieuwe bewerking.

Opgelet! Het afspelen van muziek via Youtube, Google Play, Napster of streamingdiensten zoals Spotify of Deezer is niet toegelaten voor commercieel gebruik. Dat is uitdrukkelijk voorzien in de algemene voorwaarden van deze diensten.

Hou er ook rekening mee dat ook als je muziek afspeelt op een éénmalig evenement, bijvoorbeeld op een opendeurdag, een braderij of markt, je hiervoor moet betalen. Ook als er via de tv muziek afgespeeld wordt, moet er SABAM betaald worden. Startende advocaten houden hier dus best rekening mee!

 

Moet je als advocaat ook een billijke vergoeding betalen?

Naast de vergoeding voor auteursrechten is er een bijkomende vergoeding verschuldigd voor het publiek afspelen van muziek, de zogenaamde billijke vergoeding. Deze vergoeding is een tegemoetkoming aan de uitvoerende artiesten en producenten en komt dus bovenop de vergoeding aan SABAM (vergoeding voor auteurs).

Voor advocaten geldt er een afzonderlijke regeling waarbij je geen billijke vergoeding hoeft te betalen, tenzij je aan alle onderstaande criteria voldoet:

  • Je zet bewust de muziek op voor je bezoekers
  • Je hebt een sterk wisselend klantenbestand
  • Er is een zeker aantal personen dat tegelijk in de wachtzaal of praktijkruimte zit (geen beperkt aantal)
  • De mededeling van de muziek vertoont een winstoogmerk 

 

Hoeveel moet je betalen voor het afspelen van muziek?

SABAM

Voor ondernemingen verschilt de basis waarop de rechten worden berekend naargelang de sector. Voor de meeste sectoren heeft SABAM forfaitaire jaartarieven bepaald die variëren in functie van de oppervlakte van de zaak en de gebruikte geluidsapparatuur (enkel audio of audiovisueel). Het te betalen bedrag wordt vastgelegd in een contract dat je als advocaat afsluit met SABAM. Voor SABAM ben je verplicht zelf de aangifte te doen voordat je muziek afspeelt.

Een overzicht van de tarieven, vind je op de website van SABAM.

Je kan ook zelf (laten) berekenen hoeveel je moet betalen naargelang jouw specifieke situatie. Dat kan door middel van de tariefsimulator die je kan invullen op www.eengemaakteaangifte.be. Vraag gerust ook hulp en uitleg bij je boekhouder!

 

Download de startersgids!

 

Bronnen

Florence Van Coillie
Door Florence Van Coillie
27 juni 2017

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.