DELEN
Ik ben zelfstandige

Als zelfstandige in hoofdberoep naar bijberoep omschakelen: waarop moet je letten?

Ben je al gestart als zelfstandige in hoofdberoep maar denk je eraan om je activiteit verder te zetten in bijberoep? Dat kan zeker, maar dat brengt wel enkele belangrijke veranderingen met zich mee. Denk maar aan je sociale rechten, sociale bijdragen en eventuele uitkeringen. Met enkele tips in het achterhoofd, maak je de juiste beslissingen.

 

Je start ook een loontrekkende activiteit: ben je dan nog zelfstandige?


Ben je zelfstandige in hoofdberoep maar heb je een werkaanbieding ontvangen die je interesseert? Vanaf het moment dat je halftijds of meer in vast dienstverband werkt, verandert je sociaal verzekeringsfonds jouw sociaal statuut als zelfstandige in hoofdberoep naar zelfstandige in bijberoep. Je hoeft jouw zelfstandige activiteit dus niet stop te zetten wanneer je in loondienst begint te werken.


Vanaf wanneer ben je dan zelfstandige in bijberoep?

Je omschakeling naar zelfstandige in bijberoep gaat in op de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin je met een loontrekkende activiteit start.

Je omschakeling wordt meteen doorgevoerd in je dossier, maar je zal pas vanaf het volgende kwartaal sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep betalen. Je betaalt immers per kwartaal sociale bijdragen om je sociale rechten te waarborgen.

Voorbeeld: op 1 februari ga je aan de slag als voltijdse werknemer. Jouw sociaal statuut wordt op 1 februari aangepast. Vanaf dan ben je dus zelfstandige in bijberoep. Pas op 1 april (het volgende kwartaal) zal je sociale bijdragen betalen als zelfstandige in bijberoep.


Tip! Start je loontrekkende activiteit op de eerste dag van een kwartaal, dan betaal je onmiddellijk sociale bijdragen als zelfstandige in bijberoep. Hou hier rekening mee bij het voorbereiden van je overstap.


Voorbeeld: Op 1 juli ga je aan de slag als voltijdse werknemer. Je bent zelfstandige in bijberoep vanaf 1 juli en betaalt hetzelfde kwartaal al sociale bijdragen in bijberoep.


Welk effect heeft dit op je sociale bijdrage en jouw sociale rechten?

Veranderen van een zelfstandige activiteit (in hoofdberoep) naar een loontrekkende activiteit –of omgekeerd- zal altijd een invloed op je sociale rechten hebben. In dit geval krijg je, eens je volledig overgeschakeld bent naar zelfstandige in bijberoep, jouw sociale rechten voortaan toegekend via je loontrekkende activiteit.

Benieuwd hoeveel sociale bijdrage je als zelfstandige in bijberoep betaalt? Bereken jouw sociale bijdrage via de bijdragemodule.


Tip! Laat Liantis zo snel mogelijk weten dat je gestart bent als loontrekkende. Die informatie is essentieel voor een correcte bijdrageberekening.


Wat als je werkloos wordt en zelfstandige in bijberoep bent?


Je bent werknemer en zelfstandige in bijberoep, maar je stopt met je hoofdactiviteit (in loondienst). Dan schakel je opnieuw over naar het sociaal statuut als zelfstandige in hoofdberoep, aangezien je geen sociale rechten meer uit je loontrekkende activiteit ontvangt. Daarom betaal je meteen sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep.

Tip! Voor welke uitdaging je ook staat, je hoeft dit niet alleen aan te pakken. Road to Growth is er voor elke ambitieuze ondernemer op een kantelmoment. 


Wanneer heb je recht op een werkloosheidsuitkering?

Mogelijk heb je recht op een werkloosheidsuitkering. Hierover informeer je je het best bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). In principe zal je je zelfstandige activiteit moeten stoppen om recht te hebben op de uitkering.

Je kan echter toelating krijgen van de RVA om je activiteit verder te zetten tijdens de werkloosheid, onder specifieke voorwaarden. Daarvoor moet je echter contact opnemen met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Enkel zij hebben de macht om jou deze goedkeuring geven.

 

Je werkloosheidsuitkering combineren met een zelfstandige activiteit

Als je recht hebt op een werkloosheidsuitkering kan je jouw activiteit als zelfstandige wél verderzetten via de ‘springplank naar zelfstandige’.

Je behoudt je werkloosheidsuitkering en kan doorgaans aan de slag als zelfstandige in bijberoep. Er zijn uiteraard een aantal specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen. Bovendien kan je hier maximum 12 maanden gebruik van maken. Kijk dus goed de regels na.

 

Download je e-book over een optimale sociale bescherming!

Andy Hens
Door Andy Hens
05 augustus 2018