Share
Sociaal statuut

Later lezen?

Wie kan zich aansluiten als zelfstandige in bijberoep?

Het aantal zelfstandigen in bijberoep zit al enkele jaren in de lift. In 2018 hadden meer dan een kwart miljoen Belgen zo nog een mooie bijverdienste. De gulden regel: wie minstens halftijds in de privé- of publieke sector is tewerkgesteld, kan zich aansluiten als zelfstandige in bijberoep. Of aan die voorwaarde is voldaan, wordt op kwartaalbasis bekeken. Maar de bijkomende regels zijn vaak een kluwen. En voor bepaalde groepen – denk aan leerkrachten – gelden aparte voorwaarden. Als accountant of belastingadviseur help je de ‘bijberoeper’ in spe vlot op weg met dit overzicht.Zelfstandige in bijberoep

Stel, iemand klopt bij je aan om een zelfstandige activiteit in bijberoep op te starten. De eerste vraag die je als accountant of belastingadviseur stelt, luidt ongetwijfeld: “Ben je momenteel minstens halftijds tewerkgesteld?” Voor je klant lijkt het antwoord wellicht rechttoe, rechtaan. Maar dat is zeker niet altijd het geval. Om halftijds tewerkgesteld te zijn, gelden twee algemene voorwaarden:

  • een gemiddelde tewerkstelling van minstens 50% per kwartaal.
  • minstens 235 gepresteerde uren per kwartaal (binnen een stelsel met 38-urenweken).


Minstens 50% tewerkgesteld?

Binnen een voltijds tewerkstellingskader van 38 uur per week moet de aspirerende bijberoeper beschikken over een arbeidscontract van minstens 19 uur per week om aanspraak te kunnen maken op het statuut van zelfstandige in bijberoep. Daarvoor mag hij of zij ook meerdere deeltijdse contracten combineren. Op voorwaarde dat per kwartaal een gemiddelde tewerkstelling van 50% wordt bereikt.


Ten minste 235 uur gepresteerd?

Maar een deeltijds contract alleen volstaat niet. Om zich als zelfstandige in bijberoep te vestigen, moet de persoon in kwestie ook minstens 235 uur per kwartaal presteren indien hij of zij is tewerkgesteld binnen een stelsel van 38 werkuren en 5 werkdagen per week.

Is er een ander stelsel van kracht, dan worden de gepresteerde uren van de toekomstige zelfstandige in bijberoep pro rata omgerekend naar een 38-urenweek.

Een voorbeeld: iemand presteerde in het eerste kwartaal van het jaar 225 uur binnen een werkweek van 36 uur. Dat komt overeen met 237,5 uur volgens het 38-urenstelsel.

Let wel: alleen uren waarvoor pensioenrechten worden opgebouwd, tellen mee. Zo worden vakantiedagen, ziektedagen en andere betaalde niet-gewerkte dagen wél meegerekend, maar een periode onbetaald verlof niet.


Belangrijke aandachtspunten

  • Wie wil starten als zelfstandige in bijberoep, moet ook effectief vanaf de eerste dag van de zelfstandige bijverdienste al tewerkgesteld zijn in zijn hoofdberoep.
  • Op administratief vlak is het mooi meegenomen als de bijberoeper op de eerste en laatste dag van elk kwartaal voor zijn hoofdberoep actief is. Al is dit zeker geen vereiste.
  • Valt de zelfstandige in bijberoep terug op een sociale uitkering – bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid? Dan is het in bepaalde gevallen nog altijd om mogelijk om de zelfstandige nevenactiviteit verder te zetten.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor accountants en belastingadviseurs

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief
Thomas Van Haudenhove
Door Thomas Van Haudenhove
28 maart 2019

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.