Share
Actualiteit

Later lezen?

Moeten bestuurders van een VZW zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds?

Is je klant bestuurder van een VZW? Dan moet hij zich in bepaalde gevallen aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Of dat zo is, hangt in de eerste plaats af van het fiscaal statuut van zijn VZW.

sociaal verzekeringsfonds

Is de VZW van je klant onderworpen aan vennootschapsbelasting?

Hoewel een VZW geen winst nastreeft, zijn haar activiteiten soms wel winstgevend. De VZW is dan onderworpen aan vennootschapsbelasting.
Voor de bestuurders van die VZW geldt dan ook dezelfde verzekeringsplicht als voor bestuurders van een vennootschap. Zij moeten zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds als zelfstandige, tenzij hun mandaat onbezoldigd is. Een onkosten- of vrijwilligersvergoeding geldt daarbij niet als bezoldiging.

Is de VZW van je klant onderworpen aan rechtspersonenbelasting?

Een VZW die geen winstgevende activiteiten uitvoert, is onderworpen aan de rechtspersonenbelasting.

Haar bestuurders zijn verzekeringsplichtig als zelfstandige, als hun netto belastbaar beroepsinkomen uit de VZW hoger is dan 1.553,57 euro (2021). Dat inkomen kan uitbetaald zijn als ‘baten’ of als ‘bezoldiging bedrijfsleider’.

Verdient je klant minder dan 1.553,58 euro? Dan hoeft hij zich niet aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, maar het kán wel. Het is bijvoorbeeld interessant als hij een variabel inkomen heeft, dat bepaalde jaren wél hoger is dan 1.553,57 euro. Voor die jaren is hij verzekeringsplichtig, en dat vanaf 1 januari van dat jaar (tenzij hij zijn mandaat later heeft aangevat).

Bijzondere regels bij de berekening van de sociale bijdragen

Is je klant verzekeringsplichtig als bestuurder van een VZW? Dan gelden er enkele bijzondere regels voor de berekening van de sociale bijdragen.

  • Oefent je klant een bezoldigd mandaat uit in een VZW onderworpen aan de rechtspersonenbelasting en heeft hij nog inkomsten uit eenandere zelfstandige activiteit? Dan telt zijn inkomen uit de VZW niet mee bij de berekening van de bijdragen.
  • Heeft je klant de dagelijkse leiding van de VZW als voornaamste taak en geniet hij een ander loon dan kost en inwoon? Dan wordt hij vermoed onderworpen te zijn aan de sociale zekerheid als werknemer, niet als zelfstandige. Dit vermoeden is weerlegbaar.

Tot slot is het ook belangrijk om te weten dat de VZW van je klant hoofdelijk aansprakelijk is voor de betaling van de bijdragen!

Gerd Van Bergen
Door Gerd Van Bergen
01 maart 2021

Later lezen?

Interesse in dit artikel maar nu even geen tijd?

Laat hieronder je e-mailadres achter en we sturen je een handige link naar het artikel.

We sturen je enkel de link, geen spam.